Wyszukiwanie

Polecamy strony

Licznik

Liczba wyświetleń:
18109629

Statystyki

stat4u

 

„Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu  i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: "Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie" (KKK 1213)

Chrzest gładzi grzech pierworodny, czyni nas Bożymi dziećmi i wprowadza do wielkiej rodziny ochrzczonych i do wspólnoty Kościoła.
 

Sakrament chrztu św. udzielany jest w każdą ostatnią niedzielę miesiąca oraz w drugi dzień Świąt Wielkanocnych i Świąt Bożego Narodzenia podczas uroczystej Mszy św. o g. 12.30.

Uwaga

Podczas wakacji nie ma Mszy św. o g. 12.30.

Chrztu udzielamy na Mszy św. o g. 11.00

 

Rodziców prosimy o zapisanie dziecka w Kancelarii Parafialnej przynajmniej w tygodniu poprzedzającym chrzest. Przy zapisie konieczne jest posiadanie skróconego aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.

Rodzice podają też nazwiska i adresy rodziców chrzestnych.
Chrzestnymi mogą zostać osoby, który przyjęły już sakrament bierzmowania.
Chrzestni zamieszkali poza Parafią proszeni są o dostarczenie z własnej Parafii zaświadczenia, że są wierzący i praktykujący.
W czasie liturgii chrztu św. dziecko otrzymuje białą szatę i świecę chrzcielną.

 

„Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do "sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego", którego jedność powinna być zachowywana. Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, "przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej" (KKK 1285)

Bierzmowanie jest sakramentem, który poprzez działanie Ducha Świętego umacnia nas do bycia dojrzałymi i odpowiedzialnymi świadkami Chrystusa w życiu według wiary na co dzień.
 

Do sakramentu bierzmowania przygotowuje się młodzież gimnazjalna w cyklu rocznych spotkań ze swoimi katechetami.

Bierzmowania udziela Ksiądz Biskup na specjalnej, uroczystej Mszy św., najczęściej w maju każdego roku.
Osoby dorosłe, które chciałyby przyjąć sakrament bierzmowania są przygotowywane indywidualnie i dlatego konieczny jest osobisty kontakt z księdzem w Kancelarii Parafialnej.

 „Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana. (KKK 1322)
Eucharystia jest "źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego". Inne zaś sakramenty, tak jak wszystkie kościelne posługi i dzieła apostolstwa, wiążą się ze świętą Eucharystią i do niej zmierzają. W Najświętszej bowiem Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha" (KKK 1324)
W naszej Parafii I Komunia św. udzielana jest dzieciom klas trzecich Szkoły Podstawowej, które przygotowuje Ksiądz Katecheta.
 Ta uroczystość jest obchodzona w naszej Wspólnocie zawsze w 3 niedzielę maja na Mszy św. o g. 11.00

Osoby dorosłe, nie będące jeszcze do I Komunii św., a chcące się przygotować do jej przyjęcia, prosimy o kontakt w Kancelarii Parafialnej

 "Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił; a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu" (KKK 1499)
Sakramentu chorych udzielamy w Parafii po wcześniejszym zawiadomieniu Księdza Dyżurnego - tel. 609 384 320 . W szpitalu udziela go Ksiądz Kapelan
Prosimy, aby pamiętać, że sakrament ten nie jest jedynie zaopatrzeniem na drogę do wieczności, ale jest także umocnieniem w chorobie i cierpieniu.
Bliscy każdego chorego a szczególnie tego, któremu grozi niebezpieczeństwo śmierci powinni zatroszczyć się o to, aby przyjął ten sakrament. Jest to wyraz miłości wobec niego a także wyraz wiary w życie wieczne i odpowiedzialne postępowanie wobec Bliskiej nam osoby.

Nasza świątynia

Wirtualny spacer po świątyni

Zapraszamy do wirtualnego spaceru po naszej świątyni

KLIKNIJ

 

Telefony kontaktowe

Ksiądz dyżurny

609 384 320 

Kancelaria (w godzinach otwarcia)

884 884 320

Ksiądz kapelan szpitala

790 554 308 

Ksiądz proboszcz 

 533 288 635

Pan Organista

 728 858 878

Pan Kościelny

 721 788 145

Święta

Piątek, X Tydzień zwykły
Rok B, II
Wspomnienie bł. Michała Kozala, biskupa i męcz.

Zostań naszym Znajomym

Blok reklamowy