Wyszukiwanie

Polecamy strony

Licznik

Liczba wyświetleń:
12124932

Statystyki

stat4u

 

„Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu  i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: "Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie" (KKK 1213)

Chrzest gładzi grzech pierworodny, czyni nas Bożymi dziećmi i wprowadza do wielkiej rodziny ochrzczonych i do wspólnoty Kościoła.
 

Sakrament chrztu św. udzielany jest w każdą ostatnią niedzielę miesiąca oraz w drugi dzień Świąt Wielkanocnych i Świąt Bożego Narodzenia podczas uroczystej Mszy św. o g. 12.30.

Uwaga

Podczas wakacji nie ma Mszy św. o g. 12.30.

Chrztu udzielamy na Mszy św. o g. 11.00

 

Rodziców prosimy o zapisanie dziecka w Kancelarii Parafialnej przynajmniej w tygodniu poprzedzającym chrzest. Przy zapisie konieczne jest posiadanie skróconego aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.

Rodzice podają też nazwiska i adresy rodziców chrzestnych.
Chrzestnymi mogą zostać osoby, który przyjęły już sakrament bierzmowania.
Chrzestni zamieszkali poza Parafią proszeni są o dostarczenie z własnej Parafii zaświadczenia, że są wierzący i praktykujący.
W czasie liturgii chrztu św. dziecko otrzymuje białą szatę i świecę chrzcielną.

 

„Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do "sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego", którego jedność powinna być zachowywana. Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, "przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej" (KKK 1285)

Bierzmowanie jest sakramentem, który poprzez działanie Ducha Świętego umacnia nas do bycia dojrzałymi i odpowiedzialnymi świadkami Chrystusa w życiu według wiary na co dzień.
 

Do sakramentu bierzmowania przygotowuje się młodzież gimnazjalna w cyklu rocznych spotkań ze swoimi katechetami.

Bierzmowania udziela Ksiądz Biskup na specjalnej, uroczystej Mszy św., najczęściej w maju każdego roku.
Osoby dorosłe, które chciałyby przyjąć sakrament bierzmowania są przygotowywane indywidualnie i dlatego konieczny jest osobisty kontakt z księdzem w Kancelarii Parafialnej.

 „Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana. (KKK 1322)
Eucharystia jest "źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego". Inne zaś sakramenty, tak jak wszystkie kościelne posługi i dzieła apostolstwa, wiążą się ze świętą Eucharystią i do niej zmierzają. W Najświętszej bowiem Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha" (KKK 1324)
W naszej Parafii I Komunia św. udzielana jest dzieciom klas trzecich Szkoły Podstawowej, które przygotowuje Ksiądz Katecheta.
 Ta uroczystość jest obchodzona w naszej Wspólnocie zawsze w 3 niedzielę maja na Mszy św. o g. 11.00

Osoby dorosłe, nie będące jeszcze do I Komunii św., a chcące się przygotować do jej przyjęcia, prosimy o kontakt w Kancelarii Parafialnej

 "Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił; a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu" (KKK 1499)
Sakramentu chorych udzielamy w Parafii po wcześniejszym zawiadomieniu Księdza Dyżurnego - tel. 609 384 320 . W szpitalu udziela go Ksiądz Kapelan
Prosimy, aby pamiętać, że sakrament ten nie jest jedynie zaopatrzeniem na drogę do wieczności, ale jest także umocnieniem w chorobie i cierpieniu.
Bliscy każdego chorego a szczególnie tego, któremu grozi niebezpieczeństwo śmierci powinni zatroszczyć się o to, aby przyjął ten sakrament. Jest to wyraz miłości wobec niego a także wyraz wiary w życie wieczne i odpowiedzialne postępowanie wobec Bliskiej nam osoby.

Nasza świątynia

Wirtualny spacer po świątyni

Zapraszamy do wirtualnego spaceru po naszej świątyni

KLIKNIJ

 

Telefony kontaktowe

Ksiądz dyżurny - 609 384 320 

Ksiądz kapelan  - 790 554 308 

Ksiądz proboszcz  - 533 288 635

Pan Organista - 728 858 878

Pan Kościelny - 785 485 928

Poradnia rodzinna

Poradnia rodzinna, znajdująca się w budynku dawnej wikarówki jest czynna w każdą III niedzielę miesiąca od g. 16.00. Prosimy jednak, by wcześniej umówić się na spotkanie (duża liczba chętnych) z P. M. Ryszkowską - tel. 17 2763 538 lub

z P. E. Salamon - Krypel - tel. 735 773 157

Święta

Sobota, IX Tydzień zwykły
Rok A, II
Dzień Powszedni albo wsp. Najśw. Maryi Panny w sob. albo wsp. św. Norberta, biskupa

Blok reklamowy