Wyszukiwanie

Polecamy strony

Licznik

Liczba wyświetleń:
18109621

Statystyki

stat4u

Opiekun Koła Caritas

W naszej Parafii działa Koło Caritas, którego opiekunem jest Ks. Marek Mijal

Członkowie Parafialnych Zespołów Caritas na rekolekcjach

Na konferencji

W dniach 26 – 28 lutego br. w Ośrodku Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym Caritas w Myczkowcach odbyły się wielkopostne rekolekcje dla członków Parafialnych Zespołów Caritas, w którym udział wzięło 227 osób ze 106 parafii tj. 12 dekanatów naszej diecezji.
Rekolekcje te prowadził ks. dr Zbigniew Sobolewski – sekretarz Caritas Polska, który przypomniał odprawiającym rekolekcje, że miłość wyraża się w prostych, zwykłych gestach; zachęcił każdego z osobna do świeżości wiary, do tego by nie przyzwyczaili się do Jezusa, by Jezus im nie spowszedniał, ale zachwycił ich Swą niepojętą Miłością; jak również prosił aby zawsze umieli się cieszyć maleńkimi światełkami dobra i byli apostołami nadziei dla tych, którym posługują, gdyż nadzieja czyni nas mocniejszymi.
W niedzielę do uczestników przyjechał Ks. Bp Edward Białogłowski, który odprawił w ich intencji Eucharystię i podziękował im za posługę na polu miłosierdzia w parafiach.
Stało się także tradycją, że podczas takich spotkań omawiane są bieżące sprawy oraz praktyczne formy działania w parafiach, m.in. programu dostarczania żywności unijnej najuboższej ludności w 2010r., co też miało miejsce.
W rekolekcjach uczestniczyli przedstawiciele naszej Parafii.

 [1] 

Powrót

Jak co roku, także i w tym, przed Świętami Wielkanocnymi Parafialna Grupa Caritas przekazała potrzebującym rodzinom i poszczególnym osobom talony na artykuły spożywcze.
Po raz pierwszy zdecydowaliśmy, że nie będzie - jak dotychczas - ogólnego rozdawnictwa, gdyż pojawiały się osoby, które później usiłowały ofiarowane produkty sprzedać i zamienić (niestety) na alkohol.
Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wspierali to dzieło (ofiary do skarbonki i wpłaty na konto Caritas) oraz Wolontariuszom z Parafialnej Grupy Caritas serdecznie dziękujemy!

Przez całą niedzielę zbieraliśmy ofiary na pomoc powodzianom. Podsumowaliśmy tę całodzienną zbiórkę. Suma wyniosła 10. 827 zł. Cóż powiedzieć - poza serdecznym - BÓG ZAPŁAĆ!

Gdyby ktoś chciał jeszcze pomóc, to może to uczynić na różne sposoby:
1) w Kancelarii Parafialnej
2) na konto Parafialnego Zespołu Caritas (nry na stronie głównej Parafii)
3) na konto diecezjalnej Caritas (nry na stronie głównej Parafii)

Przypominamy, że w sobotę w g. 9.00 - 12.00 czekamy na tych, którzy chcieliby pomóc powodzianom poprzez ofiarowanie odzieży. Można też przynieść środki czystości. Wszystko przekażemy potrzebującym za pośrednictwem Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

Pomagamy powodzianom

W piątek, 28 maja, w budynku KP PSP w Strzyżowie, odbyło się spotkanie z rodzinami z Powiatu Strzyżowskiego, które ucierpiały w wyniku powodzi i osuwisk. Było także kilka osób z Powiatu Jasielskiego.

Do ponad 70-ciu osób przybyli: Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej Ks. Bp Kazimierz Górny, Wicewojewoda Podkarpacki Pani Małgorzata Chomycz oraz Dyrektor Diecezjalnej Caritas Ks. Prałat Stanisław Słowik. W spotkaniu udział wzięli Starosta Powiatu Pan Robert Godek, Burmistrz Strzyżowa Pan Marek Śliwiński, Wójtowie z Gmin Powiatu, Dziekan strzyżowski Ks. Jan Wolak, Księża Proboszczowie z Żarnowej i Pstrągowej, przedstawiciele Służb Mundurowych oraz Kierownicy placówek pomocowych Gminy i Powiatu.

Po wspólnej modlitwie za poszkodowanych, którą Ksiądz Biskup rozpoczął spotkanie, Starosta oraz Burmistrz, Wójtowie i Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przedstawili stan szkód na terenie Powiatu. Na różny sposób zalanych i uszkodzonych zostało ponad 100 budynków, a nie jest to liczba ostateczna, ponieważ wciąż ukazują się nowe osuwiska.

Głos zabrała także Pani Wojewoda, informując szeroko o rodzajach pomocy jakiej oczekiwać można od rządu i jego lokalnych przedstawicieli. W dyskusji omówiono wiele szczegółowych zagadnień i problemów.

 

Ksiądz Biskup Ordynariusz w swoim przesłaniu wspominał o konkretnej pomocy, jaką powodzianom udziela diecezjalna Caritas, przekazując też poszkodowanym ważną myśl: nie zostaliście sami.

Po wcześniejszych konsultacjach z lokalnymi samorządami Caritas dysponował listą poszkodowanych rodzin. Ich przedstawiciele otrzymali zróżnicowane kwoty pomocowe, w zależności od poniesionych szkód. W sumie przekazano ponad 150 000 zł.

Na zakończenie spotkania zaproszono uczestników na skromny poczęstunek przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół w Czudcu.

We wtorek, 1 czerwca, po uzgodnieniach z Diecezjalną Caritas, ze Strzyżowa wyruszył transport ponad 5 ton odzieży i środków czystości, przeznaczony dla Parafii Trześń k. Sandomierza. Pojechał Ks. Grzegorz Bochnia, który niedługo podzieli się swoimi wrażeniami na łamach "Naszej Drogi" i na stronie internetowej.

Proboszcz Parafii w Trześni, Ks. Marian Kosydar, w rozmowie telefonicznej z ks. Janem Wolakiem, mówił o bardzo trudnej sytuacji ponad 5.000 ludzi z jego Parafii, którym woda zabrała wszystko! "Cieszymy się z każdego daru i bardzo Wam dziękujemy, bo nie mamy nic! Jesteśmy Wam bardzo wdzięczni. Niech Wam Bóg błogosławi!"

My ze swej strony dziękujemy Ofiarodawcom ale także młodym ze Szkolnego Koła Caritas przy MZS za pomoc przy odbiorze darów, a młodzieży z Zespołu Szkół w Strzyżowie za pomoc w załadunku.

Zbiórka darów dla powodzian z Ziemi Strzyżowskiej

W sobotę przez kilka godzin trwała akcja zbierania darów dla powodzian i poszkodowanych przez osuwiska na naszym terenie. Ofiarodawcy przynosili odzież, artykuły spożywcze, wodę, środki czystości. Tym razem chcemy pomóc poszkodowanym z naszego terenu i dlatego w najbliższym czasie przekażemy zebrane rzeczy Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Ta instytucja ma najlepsze dane o poszkodowanych i może im skutecznie rozdzielić zebrane dary.

Dziękujemy ofiarodawcom oraz młodzieży ze Szkolnego Koła Caritas, która wraz ze swą Opiekunką po raz kolejny pomagała w segregowaniu darów.

Koncert dla powodzian

Komitet Organizacyjny Koncertu Charytatywnego serdecznie zaprasza na charytatywny koncert zespołów młodzieżowych pod hasłem:
„Podaruj swoje serce, podaj swoją dłoń. Daj nadzieję tym, którzy walczą z wodą”.

Koncert odbędzie się dnia 30 czerwca (środę) o godz. 18.00 w sali widowiskowej Domu Kultury „Sokół”. Celem koncertu jest pozyskanie środków na wsparcie dotkniętych powodzią rodzin uczniów Zespołu Szkół z Strzyżowie.

Zebrane w czasie koncertu środki zostaną przekazane Radzie Rodziców.
Licząc na zrozumienie i hojność zapraszamy w imieniu organizatorów. Więcej informacji znajdziemy w gablocie przy wejściu do kościoła.

Caritas pomaga powodzianom

Z inicjatywy Caritas Diecezji Rzeszowskiej pod patronatem biskupa Kazimierza Górnego w dniu 24 sierpnia br. w gmachu Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego odbyło się spotkanie dla poszkodowanych przez osuwiska z województwa podkarpackiego. Wzięło w nim udział ponad 300 osób.

 

Przybyłych powitał gospodarz urzędu Zygmunt Cholewiński – marszałek województwa. Solidarność udręczonym przez osuwiska okazali swoją obecnością i aktywnymi wystąpieniami: biskup Kazimierz Górny, wojewoda Mirosław Karapyta i czterech dyrektorów jego gabinetu, Zygmunt Cholewiński i geolog wojewódzki, senator Zdzisław Pupa, posłowie: Krystyna Skowrońska, Stanisław Ożóg, Andrzej Szlachta, Kazimierz Gołojuch, Kazimierz Moskal, Wiesław Rygiel oraz starostowie, burmistrzowie i wójtowie terenów osuwiskowych. Caritas reprezentowali dyrektorzy: ks. Stanisław Słowik i ks. Władysław Jagustyn.

 

Po wystąpieniach dyrektorów z Urzędu Wojewódzkiego i Marszałkowskiego wywiązała się długa dyskusja, zadano wiele pytań dotyczących form pomocy oraz prawnego jej usankcjonowania.

Skalę problemu ukazują liczby. Na Podkarpaciu uszkodzonych jest 926 budynków (mieszkalne i gospodarcze). Najwięcej w powiecie strzyżowskim, blisko 300. Gminy najbardziej poszkodowane w tym powiecie to: Miasto i Gmina Strzyżów oraz Czudec. Ekspertyzy i orzeczenia nadzoru budowlanego dla wielu są równoznaczne z eksmisją.

 

Przedstawiciele władzy deklarowali daleko idącą pomoc w odbudowie i remontach domów oraz zapowiedzieli kolejne robocze spotkania w swoich regionach. Poszkodowani natomiast mówili o problemach prawno – administracyjnych, o braku stosownych działek na odbudowę, nadchodzącym okresie jesienno-zimowym itp.

 

Caritas Diecezji Rzeszowskiej przekazała poszkodowanym przez powódź i osuwiska blisko 3,5 miliona złotych. Pomoc organizowana przez Caritas stała się możliwa dzięki ofiarności wiernych z diecezji, Polaków zza granicy, zakładów i instytucji, w tym Caritas Polska w kwocie 2,2 mln.

Spotkanie było również możliwością podziękowania za ofiarną służbę samorządów w organizowaniu pomocy, a także Ośrodków Pomocy Społecznej. Biskup podziękował strażakom, żołnierzom i wszystkim którzy podjęli ofiarną służbę poszkodowanym.

Wyrazy wdzięczności skierowano też do Pasterza diecezji rzeszowskiej i diecezjalnej Caritas. Wśród wypowiedzi oraz rozważanych problemów, świadectwo o przeżyciach pełnych trwogi i wdzięczności dla swojego księdza proboszcza dała pani Czesława - parafianka Godowej.

 

Pomagamy powodzianom

24 września w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie z inicjatywy Caritas Diecezji Rzeszowskiej odbyło się spotkanie z osobami poszkodowanymi przez osuwiska, których domy nie nadają się do dalszego zamieszkania. Celem spotkania było przekazanie pomocy finansowej dla poszkodowanych ze środków Caritas Diecezji Rzeszowskiej. W imieniu tej organizacji Ks. Dyr. Stanisław Słowik zapewnił o gotowości niesienia pomocy w bieżących problemach osób poszkodowanych a przedstawiciele władz samorządowych gmin i powiatu przedstawili aktualny stan prac związanych z likwidacją zniszczeń. Organizatorem spotkania było Starostwo Powiatowe w Strzyżowie.

 

Na spotkaniu z grupą blisko 60. pokrzywdzonych przez osuwiska mieszkańców powiatu strzyżowskiego obecni byli m.in.: Starosta Strzyżowski Robert Godek, W-ce Starosta Strzyżowski Jan Stodolak, Sekretarz Powiatu Strzyżowskiego Jacek Boho, Burmistrz Gminy i Miasta Strzyżów Marek Śliwiński, Wójt Gminy Czudec Stanisław Gierlak oraz Z-ca Wójta Giny Wiśniowa Marcin Kut a także Dyrektorzy Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej.

 

Spotkanie rozpoczęło się od krótkiej modlitwy za poszkodowanych. Ks.  Dyrektor Słowik zapewnił, że pokrzywdzeni mogą liczyć nie tylko na wsparcie duchowe, ale również na konkretną pomoc finansową przygotowaną przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej, która od początku wystąpienia klęski osuwisk aktywnie włączyła sie w pomoc pokrzywdzonym. Dzięki indywidualnym ofiarom ludzi i zakładów pracy możliwe było finansowe wsparcie poszkodowanych przez żywioł. Podczas spotkania rozdano kolejną transzę pomocy finansowej zebranej przez Caritas. Tym razem pomoc otrzymały rodziny, których domy przeznaczone zostały do rozbiórki.

 

Pomoc poszkodowanym z terenu gminy Strzyżów zaofiarował również Burmistrz Strzyżowa Pan Marek Śliwiński. Poinformował o wydzieleniu działek pod zabudowę dla tych mieszkańców gminy, którym nadzór budowlany nakazał rozbiórkę domów oraz o możliwości uzyskania materiałów budowlanych z magazynu prowadzonego we współpracy z Caritas na terenie Strzyżowa. Z kolei Starosta Strzyżowski Pan Robert Godek i Wójt Gminy Czudec Pan Stanisław Gierlak przedstawili aktualny stan działań w zakresie pomocy osobom poszkodowanym ze strony państwa, w tym obecnie znane zasady pomocy finansowej dla tych osób i rodzin, których domy nie nadają się do dalszego zamieszkania. Zgodnie z zapewnieniami przedstawicieli Urzędu Wojewódzkiego, do jakich doszło na spotkaniu Konwentu Samorządowego Powiatu Strzyżowskiego w Czudcu, pomoc na budowę nowych domów dla poszkodowanych przez osuwiska może wynieść nawet do 300 tys. zł.  Do końca roku powinny zostać wypłacone ze środków pomocy społecznej zasiłki do 100 tys. zł, które mogą zostać przeznaczone m. in. na zakup materiałów budowlanych. Więcej informacji w tych sprawach  można uzyskać w Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej oraz w Wydziale Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

 

Spotkanie było także okazją do przedstawienia przez osoby dotknięte osuwiskami swoich problemów związanych z ciężką sytuacją, w jakiej się znaleźli. Dyskutowano m.in. o sprawach opracowywania ekspertyz stanu technicznego budynków, możliwościach uzyskania środków z odszkodowań, procedurach związanych z rozliczaniem środków stanowiących pomoc z budżetu państwa. Wiele spraw poszkodowani przedstawili także w indywidualnych rozmowach z przedstawicielami administracji obecnymi na spotkaniu.

 

Przypomnijmy, że na obszarze powiatu strzyżowskiego zanotowano w tym roku już ok. 400. zgłoszeń obiektów budowlanych uszkodzonych w wyniku osuwisk. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Strzyżowie nakazał opracowanie blisko 300. ekspertyz, których celem jest wskazanie sposobów zabezpieczeń zniszczonych lub zagrożonych wskutek osuwisk. W wyniku tych zdarzeń na naszym terenie ok. 50. rodzin utraciło dach nad głową. Obecnie przedkładane są opracowywane na zlecenie gmin ekspertyzy określające sposób zabezpieczenia poszczególnych obiektów.

(wiadomość ze strony Powiatu Strzyżowskiego)

Darowizna Bankowców dla powodzian

Dyrektor Banku Spółdzielczego w Strzyżowie przekazał na konto Parafialnego Zespołu Caritas w naszej Parafii sumę 10. 000 zł. Ma ona posłużyć pomocą dla poszkodowanych przez osuwiska i powodzie z terenu Powiatu Strzyżowskiego.

 

Ustalono, że po 1/3 tejże sumy otrzymają dziekani sąsiednich dekanatów, przynależących do Powiatu: czudeckiego i frysztackiego. Tam, we własnym zakresie rozdysponują otrzymane kwoty wśród potrzebujących.

 

W naszym dekanacie najwięcej osób poszkodowanych jest w Parafii Godowa i Żarnowa. Księża Proboszczowie otrzymają więc odpowiednie części kwoty przypadającej na dekanat strzyżowski i podobnie jak w sąsiednich rozdysponują potrzebującym.

 

Wyrażamy wdzięczność Radzie Nadzorczej i Dyrekcji Banku Spółdzielczego w Strzyżowie. O tym, kto i jaką pomoc otrzymał poinformujemy Ofiarodawcę.

Pomagamy strzyżowskim dzieciom

Po raz jedenasty w ostatnią niedzielę października odbyła się zbiórka związana z akcją dożywiania strzyżowskich dzieci. Wciąż jeszcze są takie, które – nie z własnej przecież winy – nie zawsze mogą zjeść codziennie ciepły posiłek. Parafialna Caritas i Szkolne Koło Caritas przy MZS w Strzyżowie co roku organizują zbiórkę na dożywianie.

Po konsultacjach z dyrekcjami szkół – w zależności od potrzeb – Caritas przekazuje proporcjonalne kwoty. Zazwyczaj suma wynosi ok. 10.000 zł. Ich składowe to ofiary ze wspomnianej zbiórki ale również darowizny osób wpłacających bezpośrednio na konto Parafialnego Zespołu Caritas lub składające ofiary w specjalnej skarbonce dla potrzebujących. Warto tu wspomnieć, że w ciągu ostatniej kadencji dwóch Radnych Powiatu Strzyżowskiego przekazywało swe diety na ten cel.

W niedzielę kwesta przyniosła nam 3987, 70 zł, więc pewnie znów suma ok. 10.000 zasili konta szkół z przeznaczeniem na dożywianie dzieci. Dziękujemy P. mgr Renacie Moskal i młodzieży ze SKC w Strzyżowie: Agnieszka Leśniak, Angelika Kiełbasa, Anita Legęza, Anna Włodyka, Damian Chmiel, Damian Łojek, Damian Podsiadło, Diana Rypyść, Ewelina Błażejowska, Ewelina Zamorska, Gabriela Rzemień, Joanna Zamorska, Kamil Chmiel, Karolina Kut, Katarzyna Szeliga, Klaudia Soja, Magda Domaradzka, Magda Józefiak, Martyna Fąfara, Michał Franczak, Natalia Chmiel, Ola Pażyra, Ola Wieszczek, Paulina Kłosowicz, Piotr Leśniak.

 

Życzliwość Pracowników TESCO 

W czwartek 16 grudnia 2010 r., o g. 18.00 odbyło się oficjalne otwarcie sklepu TESCO. Właściciele sieci oraz Pracownicy mieli życzenie, aby również pomodlić się wspólnie, prosząc o Boże błogosławieństwo w pracy.
W związku z tym na ręce Proboszcza przekazali ofiarę w wysokości 400 zł, która zostanie przeznaczona na dożywianie strzyżowskich dzieci.

Dziękujemy Ofiarodawcom. Kwota powiększy sumę przeznaczoną na ten cel, którą przekażemy strzyżowskim szkołom. Bóg zapłać

Świąteczna pomoc Caritas


Tuż przed Świętami kilkadziesiąt osób otrzymało pomoc w postaci bonów żywnościowych oraz wsparcia materialnego, aby dni świąteczne różniły się od innych także zasobnością stołu.

Dziękujemy Osobom zaangażowanym w prace Parafialnego Zespołu Caritas za trud zorganizowania pomocy świątecznej

Akcja Parafialnego Zespołu Caritas

Za kilka dni rozpocznie się nowy rok szkolny. Dla niektórych rodzin to duży wydatek.

Dzięki życzliwości Parafian dziesięć plecaków przygotowanych przez Caritas napełniło się przyborami szkolnymi.

Plecaki zostały przekazane szkołom podstawowym w naszej Parafii.

Bóg zapłać Ofiarodawcom!

 [1] 

Powrót

Nasza świątynia

Wirtualny spacer po świątyni

Zapraszamy do wirtualnego spaceru po naszej świątyni

KLIKNIJ

 

Telefony kontaktowe

Ksiądz dyżurny

609 384 320 

Kancelaria (w godzinach otwarcia)

884 884 320

Ksiądz kapelan szpitala

790 554 308 

Ksiądz proboszcz 

 533 288 635

Pan Organista

 728 858 878

Pan Kościelny

 721 788 145

Święta

Piątek, X Tydzień zwykły
Rok B, II
Wspomnienie bł. Michała Kozala, biskupa i męcz.

Zostań naszym Znajomym

Blok reklamowy