Wyszukiwanie

Polecamy strony

Licznik

Liczba wyświetleń:
8344567

Statystyki

stat4u

INTENCJE MSZY ŚW. 30 kwietnia - 7 maja 2017

 

III Niedziela Wielkanocna 30 kwietnia 2017

św. Piusa V, papieża; św. Józefa Benedykta Cottolengo, kapłana; bł. Marii od Wcielenia Guyard-Martin, zakonnicy; św. Gualfarda; św. Aldobranda, biskupa

06:30

+ Andrzej Perłowski - od Barbary i Andrzeja Kulpińskich

+ Paweł Kmon - od Andrzeja Romaniaka z rodziną z ul. Kościuszki

+ Stanisław Pilch - od rodziny Bigasiów z Wysokiej Strz.

+ Cecylia Midura (greg.) - od uczestników pogrzebu

+ Józef Leśniak - od kuzyna Stanisława Śliwy

+ Bronisława Kulpińska - od pp

+ Sławomir Wilusz - od uczestników pogrzebu

+ Alfred Drążek - od sąsiadów z bl. 25 przy ul. Grunwaldzkiej

+ Tadeusz Gliwski - od Adama Gajdy z dziećmi i wnukami

+ Danuta Ziobro - od nauczycieli WF-u z ZST i LO w Strzyżowie

+ Piotr Bojda - od Czesława, Zofii i ANety Ziobro

+ Józef Szady - od pracowników i uczestników Warsztataów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji rzeszowskiej w Różance

+ Anna Czudak - od Tadeusza

+ Bronisława Kulpińska - od Anny i Mariusza Fąfarów

 

 

06:30

+ Stanisław Haber (greg.) - od Alicji i Waldemara Górów z rodziną

08:00

+ Janina i Kazimierz Szetela (greg.)

09:30

+ Adam Sarna od Mamy, siostry i brata w 10 r. śm.

Poza parafią: + Eugenia Nowicka - r. śm. - od dzieci z rodzicami

11:00

w int. Weroniki i Konrada w 18 r. urodzin - podziękowanie za Boże łaski i prośba o dalsze błogosławieństwo i opiekę MB

12:30

W INTENCJI PARAFIAN A SZCZEGÓLNIE ZA NOWOOCHRZCZONE DZIECI

18:00

+ Tadeusz Rokita - od córki Ali i Romka

 

 

Poniedziałek 1 maja 2017

św. Józefa, Rzemieślnika; św. Augusta Schoefflera, męczennika

06:30

+ Paweł Kmon (greg.) - od kolegi Darka Bożka z rodziną

+ Paweł Kmon - od rodziny Prasnalów

+ Stanisław Pilch (greg.) - od Andrzeja Czaji z rodziną

+ Józef Leśniak - od Marii Tobiasz z rodziną

+ Józef Leśniak (greg.) - od Danuty Kiebały z rodziną

+ Janina Midura (greg.) - od wnuczki Moniki Midura

+ Bronisława Kulpińska - do rodziny Góra

+ Alfred Drążek (greg.) - od rodziny Furtków

+ Tadeusz Gliwski (greg.) - od Agnieszki Marciniak

+ Danuta Ziobro (greg.) - od Haliny Moskal

+ Piotr Bojda - od rodziny Bujalskich

+ Józef Szady - od współpracowników synowej Joanny z ICN Polfa Rzeszów

+ Anna Czudak (greg.) - od Romana Kazalskiego z rodziną

+ Tadeusz Rokita - od chrześnicy z rodziną

+ Wiesław Szurlej - od rodziny Januszów i Wójcików

+ Cecylia Midura (greg.) - od uczestników pogrzebu

+ Andrzej Parłowski - od Anety Perłowskiej i Barbary Liszka

 

 

06:30

o dary Ducha Św. w czasie matury dla Andżeliki, Patrycji i Agnieszki

07:00

+ Stanisław Haber (greg.) - od córki Anny z mężem i synem

+ Janina i Kazimierz Szetela (greg.)

+ Zofia Gierlak (greg.)

+ Augustyna Drogoń (greg.) - od

17:30

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18:00

+ Zbigniew, Kazimierz, Maria Szetela od Krystyny

 

 

Wtorek 2 maja 2017

Wspomnienie św. Atanazego Wielkiego, biskupa i doktora Kościoła; św. Zygmunta, króla i męczennika

06:30

+ Paweł Kmon (greg.) - od Mariusza Niwieściucha

+ Paweł Kmon - od kolegów ze SMARPOL-u

+ Stanisław Pilch (greg.) - od Andrzeja Czaji z rodziną

+ Józef Leśniak - od swatowej Marii Wilusz

+ Józef Leśniak (greg.) - od OSP Gbiska

+ Janina Midura (greg.) - od Józefa Kamińskiego z rodziną

+ Bronisława Kulpińska - do Magdaleny i Tomasza Ciomborów

+ Alfred Drążek (greg.) - od rodziny Jajugów

+ Tadeusz Gliwski (greg.) - od rodziny Steców z Jasła

+ Danuta Ziobro (greg.) - od Dyrekcji, nauczycieli, uczniów oraz pracowników Administracjii Obsługi ZST w Strzyżowie

+ Piotr Bojda - od Katarzyny i Aleksandra Szlachta

+ Józef Szady - od współpracowników synowej Joanny z ICN Polfa Rzeszó

+ Anna Czudak (greg.) - od Kazimiery Turczyn

+ Tadeusz Rokita - od chrześnicy z rodziną

+ Wiesław Szurlej - od Zarządu Przedsiębiorstwa SAMRES

+ Andrzej Parłowski - od Andrzeja Koraba z rodziną z Hiszpanii

 

 

06:30

+ Mieczysław Gawron - od Bronisława Dobka z rodziną

 

 

07:00

+ Zofia Gierlak (greg.)

+ Augustyna Drogoń (greg.) - od syna Emila

+ Lesław Ambros - od siostry Grażyny z mężem

+ Agnieszka Badura - 3 r. śm.

15:00

MSZA ŚW. ŚLUBNA - JOANNA TYMIŃSKA I SŁAWOMIR ŚLIWA

17:30

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18:00

+ Helena Rędziniak - od synowej Jasu i wnuczek Marleny i Eweliny

 

 

Środa 3 maja 2017

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

06:30

+ Paweł Kmon (greg.) - od Rady Rodziców Przedszkola Samorządowego w Wiśniowej

+ Paweł Kmon - od kolegów ze SMARPOL-u

+ Stanisław Pilch (greg.) - od Poli i Józefa Urbaników

+ Józef Leśniak - od swata Mieczysława Wilusza

+ Józef Leśniak (greg.) - od Agnieszki i Henryka Leśniaków

+ Janina Midura (greg.) - od rodziny Datów

+ Bronisława Kulpińska - do rodziny Dulębów

+ Alfred Drążek (greg.) - od rodziny Witków

+ Tadeusz Gliwski (greg.) - od Joanny i Rafała Ałabisz z Ustrzyk z dziećmi

+ Danuta Ziobro (greg.) - od Dyrekcji, nauczycieli, uczniów oraz pracowników Administracjii Obsługi ZST w Strzyżowie

+ Józef Szady - od Moniki i Reginy

+ Anna Czudak (greg.) - od Marii Pas z rodziną

+ Tadeusz Rokita - od chrześnicy Barbary Pirga z rodziną z Różanki

+ Wiesław Szurlej - od Lucyny i Piotra Wołowców

+ Andrzej Parłowski - od Andrzeja Koraba z rodziną z Hiszpanii

+ Piotr Bojda - od uczestników pogrzebu

 

 

06:30

+ Zofia Gierlak (greg.)

08:00

Z RÓŻY P. CECYLII RÓG - dziękczynna z prośbą o dalsze łąski i Boże błog.

 09:30

+ Augustyna Drogoń (greg.) - od syna Ryszarda z żoną

11:00

W INTENCJI OJCZYZNY I MIESZKAŃCÓW ZIEMI STRZYŻOWSKIEJ

17:30

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18:00

+ Grażyna Stefanik

 

 

Czwartek 4 maja 2017

Wspomnienie św. Floriana, żołnierza i męczennika; św. Józefa Marii Rubio, kapłana

06:30

+ Paweł Kmon (greg.) - od Dariusza i Barbary Ruszała

+ Paweł Kmon - od rodziny Bosków

+ Stanisław Pilch (greg.) - od Krystyny Motyka

+ Józef Leśniak - od Magdy Dudek

+ Józef Leśniak (greg.) - od Agnieszki i Henryka Leśniaków

+ Janina Midura (greg.) - od rodziny Cyranów

+ Bronisława Kulpińska - do Marii Drygaś

+ Alfred Drążek (greg.) - od Ryszarda, Marka i Krzysztofa Nowaków

+ Tadeusz Gliwski (greg.) - od Heleny i Tadeusza Nowaków

+ Danuta Ziobro (greg.) - od rodziny z Jasła

+ Józef Szady - od Anny i Zbigniewa Szynalów

+ Anna Czudak (greg.) - od Marty i Puotra Śledziona z rodziną

+ Tadeusz Rokita - od szwagra Ryszarda z rodziną

+ Wiesław Szurlej - od Haliny i Stanisława Leśniaków

+ Andrzej Parłowski - od uczestników pogrzebu

+ Piotr Bojda - od uczestników pogrzebu

 

 

06:30

+ Michał Stefanik - od sąsiadów z ul. Bytomskiej z Siemianowic Śl.

07:00

Poza: o Opatrzność Bożą i opiekę MB dla syna i synowej

+ Zofia Gierlak (greg.)

+ Augustyna Drogoń (greg.) - od córki Małgorzaty z mężem i córką Olą

+ Lesław Ambros - od siostry Grażyny z mężem

+ Mieczysław Gawron - od Alicji Pikadło

17:30

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

SPOWIEDŹ Z OK. I PIĄTKU.

18:00

W INTENCJI STRAŻAKÓW PSP I OSP ORAZ ICH RODZIN - W ŚWIĘTO PATRONALNE

 

 

Piątek 5 maja 2017

św. Stanisława Kazimierczyka, kapłana; bł. Marii Katarzyny Troiani, dziewicy; św. Anioła, kapłana i męczennika

06:30

+ Paweł Kmon (greg.) - od Anny i Jana Mularzów z Tułkowic

+ Paweł Kmon - od rodziny Bosków

+ Stanisław Pilch (greg.) - od rodziny Rokitów

+ Józef Leśniak - od Zofii i Jana Ziobro

+ Józef Leśniak (greg.) - od rodziny Patrynów z ul. Kościuszki

+ Janina Midura (greg.) - od Marii i Tadeusza Pileckich

+ Bronisława Kulpińska - do Bogumiły Ziaja z rodziną

+ Alfred Drążek (greg.) - od Ryszarda, Marka i Krzysztofa Nowaków

+ Tadeusz Gliwski (greg.) - od Marii Preisner i Janiny Łojek

+ Danuta Ziobro (greg.) - od Bronisławy Gwiszcz i Ewy Worek

+ Józef Szady - od Marii Jurasz z Wiśniowej

+ Anna Czudak (greg.) - od współpracowników z Tartaku Grodzisko

+ Tadeusz Rokita - od bratanka Sławomira z rodziną

+ Wiesław Szurlej - od Firmy ŁADNY DOM

+ Andrzej Parłowski - od uczestników pogrzebu

+ Piotr Bojda - od uczestników pogrzebu

 

 

06:30

+ Helena Rędziniak - od wnuka Arkadiusza

07:00

+ Zofia Gierlak (greg.)

+ Augustyna Drogoń (greg.) - od córki Małgorzaty z mężem i córką Olą

+ Eugenia Złotek - od córki z rodziną

+ Michał Stefanik - od sąsiadów z ul. Bytomskiej z Siemianowic Śl.

17:00

SPOWIEDŹ Z OK. I PIĄTKU.

17:30

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18:00

+ Helena, Maria i Wojciech Jędrysikowie - od córki Anny

 

 

Sobota 6 maja 2017

święto św. Apostołów Filipa i Jakuba Młodszego

06:30

+ Paweł Kmon (greg.) - od sąsiadów Januszów i Sowów

+ Paweł Kmon - od rodziny Patrynów z ul. Kościuszki

+ Stanisław Pilch (greg.) - od Anety i Wojciecha Stogierów

+ Józef Leśniak - od Pawła Leśniaka z rodziną

+ Józef Leśniak (greg.) - od Genowefy Wójcik

+ Janina Midura (greg.) - od Heleny Midura z rodziną

+ Bronisława Kulpińska - od Ewy i Eugeniusza Perłowskich z USA

+ Alfred Drążek (greg.) - od rodziny Borowców z Lubeni

+ Tadeusz Gliwski (greg.) - od Lesławy i Witolda Mularskich

+ Danuta Ziobro (greg.) - od sąsiadów córki Katarzyny z Dobrzechowa

+ Józef Szady - od rodziny Niemców

+ Anna Czudak (greg.) - od współpracowników z Tartaku Grodzisko

+ Tadeusz Rokita - od rodziny Zamorskich z ul. Modrzewiowej

INTENCJE MSZY ŚW. 23 - 30 kwietnia 2017

 

II Niedziela Wielkanocna 23 kwietnia 2017

Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski

06:30

+ Paweł Kmon - od Jakuba Fiołka

+ Andrzej Perłowski - od Agnieszki i Jacka szaro z rodziną

+ Stanisław Pilch - od Mieczysława i Jóżefa Czajów

+ Cecylia Midura (greg.) - od Emila i Krystyny Midurów

+ Józef Leśniak - od Władysławy i Jerzego Łyszczarzów

+ Wojciech Świątek - od Renaty z synem Mateuszem

+ Bronisława Kulpińska - od Adama Rzeźnikiewicza

+ Sławomir Wilusz - od rodziny Kowalewskich z ul. Modrzewiowej

+ Alfred Drążek - od pp

+ Tadeusz Gliwski - od rodziny Moskalów

+ Danuta Ziobro - od Jolanty i Ryszarda Nowaków

+ Piotr Bojda - od Agnieszki i Tomasza Niemiec z USA

+ Józef Szady - od Dyrekcji, nauczycieli, uczniów oraz pracowników Administracji i Obsługi ZST w Strzyżowie

+ Anna Czudak - od rodziny Markowskich z Grodziska

 

 

06:30

+ Stanisław Haber (greg.) - od Aliny z rodziną

08:00

+ Janina i Kazimierz Szetela (greg.)

09:30

+ Tadeusz Białek - 3 r. śm. - od żony z rodziną

11:00

+ Michał Ambros - 26 r. śm.

12:30

+ Zdzisława Matuszewska - z ok. urodzin

18:00

W INTENCJI PARAFIAN.

 

Poniedziałek 24 kwietnia 2017

św. Fidelisa z Sigmaringen, kapłana i męczennika; św. Jerzego, męczennika; św. Franki, dziewicy; bł. Teresy Marii od Krzyża (Manetti), dziewicy; Nawrócenia św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła

06:30

+ Paweł Kmon - od Romany Zamorskiej

+ Andrzej Perłowski - od Magdaleny i Tomasza Szaro

+ Stanisław Pilch - od rodziny Konieczkowskich, Matłoszów i Sojków

+ Cecylia Midura (greg.) - od Sylwi i Piotra Ząbików

+ Józef Leśniak - od Alicji i Andrzeja Furtek

+ Wojciech Świątek - od uczestników pogrzebu

+ Bronisława Kulpińska - od Józefy i Tadeusza Motyków

+ Sławomir Wilusz - od rodziny Patrynów i Kozubów

+ Alfred Drążek - od Katarzyny Poręby z Rodziną

+ Tadeusz Gliwski - od Bogdana Zimnego z rodziną

+ Danuta Ziobro - od kuzynki Ewy z Markuszowej

+ Piotr Bojda - od rodziny Matłoszów

+ Józef Szady - od Dyrekcji, nauczycieli, uczniów oraz pracowników Administracji i Obsługi ZST w Strzyżowie

+ Anna Czudak - od rodziny Dudzińskich

 

 

06:30

Z RÓŻY P. EUGENIUSZA ZIMNEGO: podziękowanie za otrzymane łąski z prośbą o bł. Boże dla żyjących członków Róży, a dla zmarłych o szczęśliwą wieczność

07:00

+ Janina i Kazimierz Szetela (greg.)

+ Stanisław Haber (greg.) - od Szymoników

+ Lesław Ambros - od siostry Grażyny z mężem

+ Helena Rędziniak - od siostry Bronisławy

18:00

+ Lesław Midura - 10 r. śm. - od żony, dzieci i wnuków

 

Wtorek 25 kwietnia 2017

święto św. Marka, Ewangelisty

06:30

+ Paweł Kmon - od wychowawcy i uczniów z kl. IIa SP w Strzyżowie

+ Andrzej Perłowski - od Ryszarda Kowalskiego

+ Stanisław Pilch - od koleżanek i kolegi córki Marii z RTG i EKG Szpitala i Przychodni

+ Cecylia Midura (greg.) - od rodziny Ziobrów: Eugeniusza, Danuty, Sławka, Katarzyny i Agaty

+ Józef Leśniak - od Marii i Józefa Podsiadło

+ Bronisława Kulpińska - od rodziny Perłowskich z Jedlicza

+ Sławomir Wilusz - od Piotra Szpiecha z rodziną

+ Alfred Drążek - od Małgorzaty i Łukasza Kozdrasiów

+ Tadeusz Gliwski - od Barbary Cierpiał z rodziną

+ Danuta Ziobro - od Bożeny i Leszka Małek

+ Piotr Bojda - od rodziny Myłek i Flejdasz

+ Józef Szady - od Tomasza Kuta z rodziną

+ Anna Czudak - od sąsiadów Ruszałów

 

 

06:30

+ Anna Czudak - os syma Sebastiana

07:00

+ Janina i Kazimierz Szetela (greg.)

+ Stanisław Haber (greg.) - od chrześnicy Anny Józefiak z rodziną

+ Lesław Ambros - od siostry Grażyny z mężem

+ Eugeniusz Złotek - od żony

17:30

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.

18:00

+ Krystyna Znamirowska

Środa 26 kwietnia 2017

Najświętszej Maryi Panny Matki Dobrej Rady; św. Kleta, papieża; św. Piotra Betancur, zakonnika; bł. Bonifacego i Emeryka, biskupaów

06:30

+ Paweł Kmon - od wychowawcy i uczniów z kl. IIa SP w Strzyżowie

+ Andrzej Perłowski - od Zdzisława Czachora

+ Stanisław Pilch - od + Stanisław Pilch - od koleżanek i kolegi córki Marii z RTG i EKG Szpitala i Przychodni

+ Cecylia Midura (greg.) - od uczestników pogrzebu

+ Józef Leśniak - od Zofii i Marii z d. Lasota

+ Bronisława Kulpińska - od Krystyny Lipka

+ Sławomir Wilusz - od Krystyny i Janusza Wiluszów z rodziną

+ Alfred Drążek - od rodziny Szetelów i Smoleniów z Godowej

+ Tadeusz Gliwski - od rodziny Kroków z ul. Południowej

+ Danuta Ziobro - od Haliny i Adama Armatów

+ Piotr Bojda - od Marii i Tadeusza Typrowicz

+ Józef Szady - od Jana Malita z rodziną

+ Anna Czudak - od rodziny Banasiów

 

 

06:30

+ Józef Szady - od żony

07:00

+ Janina i Kazimierz Szetela (greg.)

+ Stanisław Haber (greg.) - od koleżanek i kolegów: Katarzyny, Jerzego i Wacława z ELEKTROMONAŻU RZESZÓW

+ Helena Rędziniak - od synowej Jasi i wnuczek Marleny i Eweliny

+ Lesław Ambros - od siostry Grażyny z mężem

17:30

NOWENNA DO MB STRZYŻOWSKIEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY.

18:00

w 15 rocznicę zawarcia sakramentalnego małżeństwa Anny i Wiesława - podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Jubilatów, ich dzieci i całej rodziny

 

Czwartek 27 kwietnia 2017

św. Zyty, dziewicy; bł. Aszarda, biskupa

06:30

+ Paweł Kmon - od Sylwii i Piotra Saletników

+ Andrzej Perłowski - od Krystyny i Antoniego Prasnalów z rodziną

+ Stanisław Pilch - od Haliny Nowak z rodziną

+ Cecylia Midura (greg.) - od uczestników pogrzebu

+ Józef Leśniak - od sasiadów Walkiewiczów

+ Bronisława Kulpińska - od Krystyny Ziięba

+ Sławomir Wilusz - od uczestników pogrzebu

+ Alfred Drążek - od rodziny Krupów z Lubeni

+ Tadeusz Gliwski - od Heleny i Jana Marciniaków z Frysztaka

+ Danuta Ziobro - od koleżanek z klasy córki Katarzyny

+ Piotr Bojda - od kolegi Roberta Dudzica z rodziną

+ Józef Szady - od Janiny i Józefa Maców z rodziną

+ Anna Czudak - od Marii i Mieczysława Koczelów z rodziną

 

 

06:30

+ Danuta Ziobro - od chrześnicy Beaty z mężem

07:00

+ Janina i Kazimierz Szetela (greg.)

+ Stanisław Haber (greg.) - od koleżanek i kolegów: Katarzyny, Jerzego i Wacława z ELEKTROMONAŻU RZESZÓW

+ Eugeniusz Złotek - od syna z rodziną

+ Katarzyna Bożek zd. Szaro - od rodziców Stefanii i Benedykta w 1 r. śm.

18:00

+ Helena, Stanisław, Antonina, Władysława i Władysław

 

Piątek 28 kwietnia 2017

św. Piotra Chanel, męczennika, misjonarza Polinezji; św. Ludwika Marii Grignon de Montfort, kapłana; św. Joanny Beretta Molla; bł. Luchezjusza z Poggibonsi

06:30

+ Paweł Kmon - od Doroty i Jacka Kawa z dziećmi

+ Andrzej Perłowski - od Janusza Bruda z rodziną

+ Stanisław Pilch - od Marty i Krzysztofa Malitów

+ Cecylia Midura (greg.) - od uczestników pogrzebu

+ Józef Leśniak - od Marii Pazdan

+ Bronisława Kulpińska - od Aliny i Eugenisuza Moskalów

+ Sławomir Wilusz - od uczestników pogrzebu

+ Alfred Drążek - od Anety Sowa z rodziną z Lubeni

+ Tadeusz Gliwski - od Krystyny Jarosz z rodziną

+ Danuta Ziobro - od rodziny Kumorów

+ Piotr Bojda - od Zofii i Jana Półzięciów

+ Józef Szady - od kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Różance

+ Anna Czudak - od rodziny Hajduków z rodziną

 

 

06:30

+ Tomasz Wojciechowski - od teściów

07:00

o bł. Boże dla Oliwii w czasie egzaminu dojrzałości

+ Janina i Kazimierz Szetela (greg.)

+ Stanisław Haber (greg.) - od koleżanek i kolegów: Katarzyny, Jerzego i Wacława z ELEKTROMONAŻU RZESZÓW

+ Helena Rędziniak - od synowej Jasi i wnuczek Marleny i Eweliny

18:00

+ Lesław Ambros - od siostry Grażyny z mężem

 

 

Sobota 29 kwietnia 2017

święto św. Katarzyny Sieneńskiej, doktora Kościoła

06:30

+ Paweł Kmon - od Doroty i Jacka Kawa z dziećmi

+ Andrzej Perłowski - od Barbary i Wiesława Korabów z rodziną

+ Stanisław Pilch - od Zbigniewa Urbanika z roddziną

+ Cecylia Midura (greg.) - od uczestników pogrzebu

+ Józef Leśniak - od rodziny Drogoniów

+ Bronisława Kulpińska - od Cuprysiów z rodziną

+ Sławomir Wilusz - od uczestników pogrzebu

+ Alfred Drążek - od Henryka Kluski z rodziną

+ Tadeusz Gliwski - od Genowefy Świątek

+ Danuta Ziobro - od nauczycieli WF-u z ZST i LO w Strzyżowie

+ Piotr Bojda - od Małgorzaty i Pawła Czarników

+ Józef Szady - od pracowników i uczestników Warsztataów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji rzeszowskiej w Różance

+ Anna Czudak - od chrześnicy Danuty z rodziną

 

 

06:30

+ Ewa Stasiowska - od cioci

07:00

+ Janina i Kazimierz Szetela (greg.)

+ Stanisław Haber (greg.) - od rodzin Górów i Przystasiów

+ Helena Rędziniak - od synowej Jasi i wnuczek Marleny i Eweliny

 

 

13:00

MSZA ŚW. ŚLUBNA - ANNA CHMURA I PIOTR STODOLAK

14:00

MSZA ŚW. ŚLUBNA - EDYTA ZAPAŁA I ARTUR ŻMUDZIŃSKI

15:00

MSZA ŚW. ŚLUBNA - JUSTYNA DZIADOSZ I KONRAD CHMIEL

 

 

18:00

+ Emilia i Leopold

 

III Niedziela Wielkanocna 30 kwietnia 2017

św. Piusa V, papieża; św. Józefa Benedykta Cottolengo, kapłana; bł. Marii od Wcielenia Guyard-Martin, zakonnicy; św. Gualfarda; św. Aldobranda, biskupa

06:30

+ Andrzej Perłowski - od Barbary i Andrzeja Kulpińskich

+ Paweł Kmon - od Andrzeja Romaniaka z rodziną z ul. Kościuszki

+ Stanisław Pilch - od rodziny Bigasiów z Wysokiej Strz.

+ Cecylia Midura (greg.) - od uczestników pogrzebu

Wirtualny spacer po świątyni

Zapraszamy do wirtualnego spaceru po naszej świątyni

KLIKNIJ

 

Dzisiaj jest

sobota,
29 kwietnia 2017

(119. dzień roku)

Święta

Sobota, II Tydzień Wielkanocny Rok A, I Święto św. Katarzyny ze Sieny, dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy

Poradnia rodzinna

Poradnia rodzinna, znajdująca się w budynku dawnej wikarówki jest czynna w każdą III niedzielę miesiąca od g. 16.00. Prosimy jednak, by wcześniej umówić się na spotkanie (duża liczba chętnych) z P. M. Ryszkowską - tel. 17 2763 538

Pomoc psychologa

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE W PODEJŚCIU CHRZEŚCIJAŃSKIM

Jeśli szukasz pomocy, znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz lęki - zadzwoń lub napisz P. JOLANTA BOBER - doradca, członek Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich

tel. 663 413 808, e-mail: bober.jolanta@gmail.com

Blok reklamowy