Wyszukiwanie

Polecamy strony

Licznik

Liczba wyświetleń:
18109570

Statystyki

stat4u

Dziekan:

Ks. dr Jan Wolak

ul. Przekopna 1

38-100 Strzyżów

tel. 17 2761 100

 

Wicedziekan:

Ks. mgr Maciej Figura

Dobrzechów 281
38-100 Strzyżów
tel. 17 2763 922 

 

Ojciec duchowny:

Ks. mgr lic. Roman Wałczyk

Godowa 287

38-100 Strzyżów

tel. 17 2761 165

Kościół w Dobrzechowie

Dobrzechów 281
38-100 Strzyżów
tel. 17 2763 922 (plebania), 17 2760 219 (wikariat)

Proboszcz
Ks. Kanonik mgr lic Maciej Figura

Wieś Dobrzechów wzmiankowana jest już w 1185 r. Parafia została erygowana przed 1277 r. i należy do najstarszych w Diecezji Rzeszowskiej. Do XVIII w. kolatorami parafii byli Cystersi z Koprzywnicy, zaś potem właściciele Dobrzechowa. Pierwszy kościół w Dobrzechowie został wybudowany z drewna przed 1425 r. i miał wezwanie św. Stanisława Bpa. W XVIII w. dobudowano do niego murowane prezbiterium. W 1897 r. kościół ten został rozebrany. Obecny kościół parafialny wybudowano w latach 1888-1892 według projektu architekta Teodora Mariana Talowskiego. Poświęcony został 23.12.1892 r. przez Ks. Franciszka Jabczyńskiego - dziekana Strzyżowskiego. Konsekracji dokonał 26.09.1908 r. budowniczy świątyni, bp Józef Karol Fischer, a towarzyszył mu bp Józef Sebastian Pelczar, Biskup Przemyski. Polichromię wykonał Stanisław Jakubczyk z Krakowa w 1955 r. W ołtarzu bocznym znajduje się obraz Matki Bożej Częstochowskiej zwany Dobrzechowską, który od XVII w. jest otoczony kultem. W Kozłówku w 1880 r. wybudowano murowany kościół filialny p.w. św. Doroty.

Kościół parafialny: murowany, zbudowany w latach 1888-1893, konsekrowany w 1908 r.

Odpust parafialny: 08.05. i ostatnia Niedziela sierpnia (MB Dobrzechowskiej);

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:
Kozłówek
p.w. św. Doroty, odpust 06. 02.


Kościół w Gliniku Zaborowskim

Glinik Zaborowski 113
38-100 Strzyżów,
tel. (0-17) 779 05 03

Proboszcz: Ks. mgr Mariusz Siniak

Kościół w Gliniku Zaborowskim został wybudowany w 1981 r. Budowę rozpoczęto 10.10.1981 r. Nad przebiegiem prac czuwał ks. Stanisław Stęchły proboszcz parafii Żarnowa, oraz Komitet Budowy Kościoła. Główne prace zakończono 01.12.1981 r. W dniu 01.12.1981 r. bp Ignacy Tokarczuk, Biskup Przemyski, świątynię poświęcił. Kościół parafialny otrzymał wezwanie Matki Bożej Częstochowskiej. Parafia w Gliniku Zaborowskim została erygowana w 1986 r. przez wydzielenie jej z parafii Strzyżów. Pierwszym jej proboszczem był ks. Stanisław Czerepak.

Kościół parafialny: murowany, zbudowany w 1981 r.

Odpust parafialny: 26.08.

Kościół w Godowej

Godowa 287
38-100 Strzyżów,
tel. (0-17) 276 11 65, (0-17) 276 49 77 - wik.
E-mail: wkrn@rz.onet.pl

Proboszcz: Ks. mgr lic. Roman Wałczyk, RM, KKKS


Początki parafii Godowa sięgają 1967 r. W tym to roku bp Ignacy Tokarczuk skierował do wioski Godowa, należącej do Parafii Strzyżów, wikariusza ze Strzyżowa ks. Stanisława Wojtaszka w charakterze administratora. Ks. Stanisław Wojtaszek zamieszkał początkowo w pobliżu kaplicy, która była wybudowana przez mieszkańców Godowej jeszcze w 1909 r. W tym też czasie rozpoczął starania o pozwolenie na rozbudowę istniejącej kaplicy. Z dużymi trudnościami udało się kaplicę rozbudować, a 19.08.1973 bp Ignacy Tokarczuk, Biskup Przemyski, dokonał jej poświęcenia. Dla trzech dzwonów ufundowanych przez rodziny Wnęków, Matłoszów i rodaka ks. Józefa Gorczycę - proboszcza z Leżajskiej Fary - wybudowano dzwonnicę z metalowej konstrukcji. Równocześnie ks. Wojtaszek zakupił działkę w pobliżu kaplicy na budowę plebani, która powstała z ofiar i przy pomocy parafian, również rodaków z USA w 1976 r. Budynek nowej plebani poświęcił bp Bolesław Taborski, sufragan z Przemyśla. Po tragicznej śmierci w dniu 19.10.1980 r. pierwszego proboszcza, następca ks. Stanisław Stodolak, uporządkował cmentarz przez wybudowanie kaplicy cmentarnej, studni i ogrodzenia. Zakupił również działkę - plac pod budowę nowej świątyni. W marcu 1984 r. proboszczem w Godowej został ks. Roman Walczyk. Nowy proboszcz podjął się budowy kościoła parafialnego. Projekt wykonał architekt Stanisław Ślęzak z Sośnicy k/Radymna, zaś mgr inż. Stanisław Janowski z Sanoka wykonał plan konstrukcji. On też nadzorował budowę kościoła. 16.06.1986 r. poświęcono plac i rozpoczęto budowę nowego kościoła. 25.08.1991 r. bp Edward Frankowski, sufragan z Przemyśla, dokonał poświęcenia świątyni. W sierpniu 1990 r. rozpoczęto budowę nowej plebani. Plebania została oddana do użytku 20.08.1999 r. Na wiosnę 1993 r. rozpoczęto prace przy dzwonnicy obok nowego kościoła, której projekt wykonał plastyk Zdzisław Kudła z Bielska Białej.

Kościół parafialny: murowany, zbudowany w 1990 r., poświęcony w 1991 r.

Odpust parafialny: 25.07. - św. Krzysztofa

Kościół w Grodzisku Strzyżowskim

Grodzisko Strzyżowskie 163
38-102 Grodzisko Strzyżowskie,
tel. (0-17) 276 57 07

Proboszcz: Ks. Jerzy Oczoś, EC


Historia budowy pierwszego kościoła w Grodzisku sięga 1928 r., kiedy to podjęto starania o erygowanie parafii. Budowę kościoła zakończono w 1934 r. Z polecenia Biskupa Ordynariusza kościółek pod wezwaniem św. Stanisława Kostki i św. Andrzeja Boboli poświęcił ks. W. Szawan, proboszcz z Dobrzechowa. Parafię erygowano w 1934 r. Powstała z podziału parafii Dobrzechów. Kościółek po "modernizacji" (przecięciu od dachu po fundamenty, rozsunięciu i wbudowaniu dwóch kaplic) służył parafii dwadzieścia pięć lat. Prace przy budowie obecnej świątyni, według projektu architekta Wawrzyńca Dajczaka z Jarosławia, rozpoczęto 12.05.1956 r. Poświęcenia kamienia węgielnego dokonał bp Franciszek Barda, Biskup Przemyski, w dniu 07.10.1956 r. Budowa ścian i dachu trwała do 1958 r. Prace wykończeniowe (elewacja, sklepienia, witraże autorstwa inż. Tomasza Cubera z Głogówka) trwały do 08.11.1959 r. Poświęcenia kościoła pod wezwaniem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny dokonał bp Stanisław Jakiel w dniu 13.11.1959 r. Następne lata to drobniejsze uzupełnienia wystroju świątyni i budowa ołtarza głównego, którego autorem jest Władysław Kut z Nawsia. Zakupiono także organy, które wykonał Józef Cynar z Wrocławia i pomalowano świątynię. Autorem polichromii jest Stanisław Jakubczyk z Krakowa. W dniu 13.11.1976 r. bp Ignacy Tokarczuk, Biskup Przemyski, dokonał aktu konsekracji kościoła, poświęcenia polichromii i nowej plebanii.

Kościół parafialny: murowany, zbudowany i poświęcony w 1959 r., konsekrowany w 1976 r.

Odpust parafialny: Uroczystość Niepokalanego Serca NMP i 18.09;

Kościół w Krasnej

Krasna 106
38-420 Korczyna,
tel. (0-13) 435 49 95

Proboszcz: Ks. mgr Władysław Kołodziej

Parafia Krasna została erygowana 19.07.1947 r., najpierw jako wikariat eksponowany probostwa w Lutczy. Pierwszym proboszczem parafii w Krasnej został ks. Józef Zuba (starszy). Świątynia parafialna to dawna cerkiew grecko-katolicka. Wskutek wojny oraz przymusowego przesiedlenia ludności łemkowskiej i ukraińskiej pozostała ogołocona ze wszystkich zabytków. Ks. J. Zuba przy pomocy parafian wstępnie przygotował opuszczoną świątynię do sprawowania nabożeństw w obrządku rzymsko-katolickim. Pracował w parafii tylko siedemnaście miesięcy i zmarł. Jego następca od kwietnia 1949 r., ks. Franciszek Markowicz dokonał częściowo remontu plebani i kościoła, zakupił wyposażenie, paramenty i szaty liturgiczne, a także dzwon, któremu nadano imię "Marian". W 1960 r. kościół został pomalowany i zakupiono organy. Umieszczono także nowy ołtarz Matki Bożej Częstochowskiej. W ostatnich latach, za proboszczowania ks. Kazimierza Płonki odrestaurowano zewnętrzne tynki, pomalowano wnętrze kościoła, wykonano nowe ławki, konfesjonały, zmodernizowano instalację elektryczną. Równocześnie wykonano bardzo wiele prac przy plebani. W 1999 r. w kościele ustawiono 4 nowe ołtarze, które zaprojektował Józef Gołąb, artysta plastyk, zaś wykonał Władysław Okoniewski.

Kościół parafialny: murowany, zbudowany w 1914 r., (d. cerkiew gr-kat.)

Odpust parafialny: Uroczystość Niepokalanego Serca NMP

Kościół w Strzyżowie

ul. Przekopna 1
38-100 Strzyżów,
tel./ fax (0-17) 276 11 00,
(0-609) 38 43 20 - ks. dyżurny

Proboszcz: Ks. dr Jan Wolak, RM, KKKS

Decydujący wpływ na rozwój życia parafialnego Strzyżowa miało jego położenie na pograniczu rdzennego państwa polskiego i Rusi. Książę halicki Daniel i Bolesław Wstydliwy w XII w. w Tarnowie ustalili granicę Polski i Rusi na linii rzeki Wisłok, według której: Czudec i Strzyżów miał należeć do Polski, a Rzeszów do Rusi. W 1141 r. Tatarzy pod wodzą Batu-Chana zniszczyli istniejący gród Strzyżowa, wycieli załogę i spalili sąsiednie osady. Bolesław Wstydliwy odbudował gród w 1246 r. i z jego fundacji został zbudowany pierwszy gotycki kościół modrzewiowy pod wezwaniem św. Katarzyny. Pełnił on funkcję kościoła parafialnego do końca XV w. Budowę nowego - murowanego z kamienia łupanego - kościoła parafialnego, za aprobatą bpa Piotra z Radolina, Biskupa Krakowskiego, rozpoczęto w 1401 r. a zakończono w II połowie XV w. Konsekracji dokonano w 1494 r. W 1657 r. wojska Rakoczego wkroczyły do Strzyżowa i zniszczyły kościół parafialny, a miasto zupełnie spalono. Pozostały tylko ściany murowanej świątyni. Odbudowa miasta i kościoła parafialnego dokonana została przez właściciela miasta Jana Wielopolskiego z Pieskowej Skały. Dopiero po 20 latach w 1678 r. bp Mikołaj Oborski, Biskup Krakowski, dokonał konsekracji kościoła parafialnego i kościoła szpitalnego św. Katarzyny. Również Janowi Wielopolskiemu - właścicielowi Strzyżowa, zarazem gorącemu katolikowi i wielkiemu czcicielowi Matki Bożej zawdzięcza świątynia piękny, drewniany krucyfiks, znajdujący się obecnie w głównym ołtarzu jako dar papieża Urbana VIII. W początkach zboru austriackiego, w czasach józefińskich, kościół został przez Austriaków ograbiony, a cudowny obraz Matki Bożej Niepokalanej ogołocony z wotów i uszkodzony. W 1895 r. w czasie pożaru miasta spalił się dach gontowy kościoła parafialnego. Na szczególną uwagę zasługuje istniejący od czterech wieków obraz Matki Bożej Niepokalanej. Kult Matki Bożej Strzyżowskiej potwierdził bp Kazimierz Łubieński w 1704 r. oraz bp Florian Janowski w 1793 r. Szczególnych łask doznali przy nim Konfederaci Barscy w 1769 r., którzy z wdzięcznością za otrzymane łaski umieścili na swoim sztandarze wizerunek Niepokalanej Matki Bożej Strzyżowskiej. Oni to obrali za swój hymn bojowy pieśń: "Panno Święta, my sieroty", która obecnie jest śpiewana w kościele przy odsłonięciu obrazu. Wiele łask i cudów doznawali mieszkańcy Strzyżowa i okolicy w okresie II wojny światowej. Obecnie również wierni otrzymują za przyczyną Niepokalanej Matki Bożej Strzyżowskiej wiele łask i cudów, które są notowane w "Księdze Podziękowań". W 1967 r. została z parafii Strzyżów wydzielona parafia Godowa, a w 1981 r. erygowana została jako samodzielna parafia Żarnowa. Obecnie na terenie parafii znajduje się kościół filialny w Brzeżance. Został on rozbudowany w 1981 r. z małej kaplicy, a poświęcony 03.06.1984 r. Dnia 08.12.2006 r. Ks. Bp Kazimierz Górny, Biskup Rzeszowski nadał świątyni parafialnej tytuł kolegiaty, oraz dekretem z dnia 08.12.2006 r. powołał przy tej świątyni Kapitułę Kolegiacką w Strzyżowie. Pierwszym prepozytem został mianowany ks. dr Jan Wolak, proboszcz strzyżowskiej Fary.

Kościół parafialny: murowany, zbudowany w II poł. XV w., konsekrowany 1494, odbudowany w 1897 r.

Odpust parafialny: 08.12. - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP i 16. 07.- Matki Bożej Szkaplerznej

Pl. Jana Pawła II, 1
38-100 Strzyżów,
tel. (0-17) 276 18 62, (503) 98 65 08

Proboszcz: Ks. mgr Mieczysław Piróg, EC

Parafia erygowana w 2003 roku

Kościół parafialny: kaplica tymczasowa, zbudowana w roku 2003,

Odpust parafialny: wspomnienie św. Bpa Pelczara

Kościół w Wysokiej Strzyżowskiej

Wysoka Strzyżowska 241
38-123 Wysoka Strzyżowska,
tel. (0-17) 276 70 13

Proboszcz: Ks. mgr Marian Raźnikiewicz, RM

Wieś Wysoka Strzyżowska należała w przeszłości do parafii Dobrzechów. Kilka lat przed wybuchem wojny w 1914 r. zamieszkał w Wysokiej ks. Franciszek Salezy Jenkner. W domu miał urządzoną kaplicę, gdzie na nabożeństwa przybywali okoliczni mieszkańcy. Z ofiar otrzymywanych za leczenie ziołami, pracę naukową, malarstwo ufundował 3 dzwony do przyszłego kościoła, które przetrwały zawieruchy wojenne. W 1914 r. wrócił do rodzinnych Węgier i tam zakończył życie. Myśl budowy kościoła w Wysokiej poddał ks. Karol Józef Fischer - ówczesny proboszcz w Dobrzechowie, a poźniejszy sufragan przemyski. W 1907 r. utworzono Komitet Budowy Kościoła i zamówiono plany u architekta przemyskiego - Stanisława Majewskiego. Hrabia Michałowski - właściciel dóbr w Dobrzechowie i trzech folwarków w Wysokiej darował kamień na fundament i dachówkę. W 1908 r. bp Józef Sebastian Pelczar, Biskup Przemyski, poświęcił kamień węgielny pod nowy kościół. Budowa trwała 9 lat z powodu wojny. Nowo zbudowany kościół w stylu neogotyckim poświęcił w 1919 r. Ks. Wojciech Wnęk - proboszcz z Dobrzechowa. Konsekracji kościoła pod wezwaniem św. Józefa dokonał 16. 09.1923 r. bp Karol Józef Fischer. Pierwszym duszpasterzem był ks. Walenty Szast, który objął duszpasterstwo w Wysokiej w 1918 r. Pod koniec 1922 r. wikariuszem w Dobrzechowie został ks. Michał Grzyś z przeznaczeniem do Wysokiej. Za jego proboszczowania dokończono i uposażono kościół oraz wybudowano plebanię i budynki gospodarcze. Mieszkańcy wsi Oparówka (należący obecnie do parafii w Wysokiej Strzyżowskiej) do powojennej "akcji Wisła" byli w większości pochodzenia ukraińskiego obrządku grecko-katolickiego. W ramach repatriacji po wojnie przybyły tutaj polskie rodziny ze wschodu wraz ze swoim duszpasterzem ks. Stanisławom Cembruchem. Po jego śmierci w 1962 r. mieszkańcy Oparówki zostali całkowicie włączeni we wspólnotę parafii Wysoka Strzyżowska. W Oparówce rolę kościoła dojazdowego spełnia dawna cerkiew parafialna grecko-katolicka, p.w. Narodzenia NMP. Pierwotna, wzniesiona około 1700 r., odnowiona i konsekrowana w 1882 r., była drewniana. Obecna, wzniesiona w 1912 r., jest murowana, neoromańska z carskimi wrotami i bogatą polichromią.

Kościół parafialny: murowany, zbudowany w 1918 r., konsekrowany w 1923 r.

Odpust parafialny: 19.03;

Kościół w Zaborowie

Zaborów 69
38-100 Strzyżów,
tel. (0-17) 277 15 52

Proboszcz: Ks. mgr Wacław Potyrała


Dekretem Biskupa Przemyskiego z dnia 17.11.1947 r. ustanowiono wikariat eksponowany w Zaborowie. Został on wydzielony z parafii Czudec i częściowo z parafii Połomia oraz Strzyżów. Wikariat nie posiadał kościoła ani budynku parafialnego. Opiekę duszpasterską sprawowali księża ze Strzyżowa oraz z Czudca, a szczególnie ks. Adam Sikora katecheta ze Strzyżowa. Mszę św. odprawiano w tymczasowym pomieszczeniu. W 1957 r. duszpasterzem w Zaborowie został mianowany ks. Władysław Kowalski, wikariusz w Strzyżowie. On też podjął budowę kościoła w latach 1957 - 59 według projektu architekta Stanisława Ćwiżewicza. Kościół budawno mimo czynnego sprzeciwu władz. Świątynię poświęcono w 1958 r. W 1959 r. zakupiono dzwony i umieszczono je na drewnianej dzwonnicy. W 1970 r. zbudowano plebanię, w 1971 r. - dzwonnicę, w 1979 r. rozbudowano kościół, w 1988 r. odnowiono wnętrze kościoła i jego wystrój.

Kościół parafialny: murowany, zbudowany w 1957 r.

Odpust parafialny: 03. 05.

Kościół w Żarnowej

Adres: Żarnowa 111
38-100 Strzyżów,
tel. (0-17) 276 15 43

proboszcz: Ks. Tadeusz Pieniążek, EC


Parafia Żarnowa, erygowana została w dniu 01.07.1981 r. Jej terytorium wydzielone zostało z parafii Strzyżów. Pierwszy kościół, murowany, przerobiony został z domu mieszkalnego. Obecny kościół, murowany, został wybudowany w ciągu roku i poświęcony 14.07.1984 r. przez bpa Stefana Moskwę. Stary kościół został przebudowany i służy jako plebania.

Kościół parafialny: murowany, zbudowany w 1984 r.

Odpust parafialny: 14.08.

Kościół w Żyznowie

Adres: Żyznów 238
38-111 Żyznów,
tel. (0-17) 276 52 14

Proboszcz: Ks. mgr Stanisław Piątek, RM


Parafia Rzymsko - Katolicka w Żyznowie została erygowana 1913 r. Terytorium wydzielono z parafii Lutcza. W XVI w. wieś dzieliła się na Żyznów Górny i Żyznów Dolny. Od strony administracji kościelnej w r. 1536 Żyznów Górny i Dolny należał do parafii Lutcza w dekanacie pilzneńskim. Od r. 1581 -1658 Żyznów Dolny należał do parafii w Kołaczycach. Od 1658 r., Żyznów Górny i Dolny zostały przydzielone do parafii Lutcza. Od 1945 r. do parafii Żyznów została dołączona wieś Bonarówka, ponieważ ludność tejże wioski obrządku grecko katolickiego została wysiedlona, a na ich miejsce przybyła ludność z kresów wschodnich. Przed wybudowaniem kościoła na terenie Żyznowa znajdowała się duża drewniana kaplica p.w. Św. Barbary, która została wybudowana w 1658 r. przez ks. proboszcza luteckiego Franciszka Młynarskiego, profesora Akademii Krakowskiej. W kaplicy tej były odprawiane nabożeństwa klika razy w roku. Kaplica została rozebrana około 1860 r. ze względu na zły stan. W 1857 r. przystąpiono do budowy murowanego kościoła, który w 1862 r. został oddany do użytku. Został on poświęcony przez ks. dziekana Feliksa Buchwalda, proboszcza dobrzechowskiego, w dniu 06.08.1863 r. p.w. Przemienienia Pańskiego i św. Barbary. Wybudowany z kamienia rzecznego, był pokryty gontem, a 1912 r. został pokryty blachą ocynkowaną. Fundatorem budowy kościoła był dziedzic żyznowski Łępicki. Później kolatorem kościoła i parafii był hrabia Łoś i dziedzic Bylicki.Kościół filialny w Bonarówce, dawna cerkiew grecko - katolicka p.w. Opieki Matki Bożej jest obiektem drewnianym, zbudowanym 1841 r., przebudowanym w 1870 r. Po 1945 r. kościół stał się świątynią rzymsko-katolicką. Wewnątrz polichromia wykonana przez Pawła Bogdańskiego z 1898 r.

Kościół parafialny: murowany, zbudowany w 1862 r.

Odpust parafialny: 06. 08. i 04. 12.

Nasza świątynia

Wirtualny spacer po świątyni

Zapraszamy do wirtualnego spaceru po naszej świątyni

KLIKNIJ

 

Telefony kontaktowe

Ksiądz dyżurny

609 384 320 

Kancelaria (w godzinach otwarcia)

884 884 320

Ksiądz kapelan szpitala

790 554 308 

Ksiądz proboszcz 

 533 288 635

Pan Organista

 728 858 878

Pan Kościelny

 721 788 145

Święta

Piątek, X Tydzień zwykły
Rok B, II
Wspomnienie bł. Michała Kozala, biskupa i męcz.

Zostań naszym Znajomym

Blok reklamowy