Wyszukiwanie

Polecamy strony

Licznik

Liczba wyświetleń:
12124880

Statystyki

stat4u

01.Jan Paweł II  02. Jan Paweł II  04. Jan Paweł II  03. Jan Paweł II  Jan Paweł II - Pater Noster Jan Paweł II - Kraków-Okno Pałacu Arcybiskupiego 10 czerwca 1987 - Miłowanie się polaków Jan Pawel II góralska muzyka pożegnanie Moje miasto Wadowice;D Karamba - Jan Paweł II 01 Santo Subito

 Jan Paweł II - Kraków, 9 czerwca 1979 r. (I pielgrzymka do Polski) - homilia w czasie Mszy św. Na Błoniach Czy wolno odrzucić Chrystusa?

Jan Paweł II - O trudzie i godności pracy O pracy i trudzie człowieka 

Papież Polak do rodaków v. 1 Wskazania dla Rodaków 

awdy - Jan Paweł II - w Poszukiwaniu Prawda o Bogu i człowieku

Jan Paweł II - o grzechu O dramacie grzechu

Jan PawelłII - Skoczów 22 VI 1995 - O ludziach sumienia O ludziach sumienia

JP2 - Ojczyzna i Duch Ojczyzna, Duch i Wolność

JP2 - Abyście Szukali Mocy Ducha Abyście szukali mocy Ducha 

5 - Jan Paweł II - Wypłyń na głębię[mp3.teledyski.info] Wypłyń na głębię 

JAN PAWEŁ IIBUDUJCIE DOM NA SKALE -VALDI Budujcie dom na skale 

Jan Paweł II - Rzym 26 V 1982 - akt zawierzenia młodzieży polskiej Matce Bożej Akt zawierzenia młodzieży Polskiej

Jan Paweł 2 - Wielka krokiew Zakopane [06-06-1997] Homilia Zakopane 1997

Jan Paweł 2 - Krosno 1997-06-10 Homilia Krosno 1977

Jan Paweł 2 - Zakopane [07-06-1997] Poświęcenie kościoła na Krzeptówkach 1977

JP2 - Cela Śmierci a Sprawa Człowieka Sprawa człowieka 

 

 

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo - módl się za nami.

Błogosławiony Janie Pawle, módl się za nami.

Zanurzony w Ojcu bogatym w miłosierdzie,

Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka,

Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem

Całkowicie oddany Maryi,

Przyjacielu Świętych i Błogosławionych,

Następco Piotra i Sługo Sług Bożych,

Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary,

Ojcze Soboru i Wykonawco jego wskazań,

Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej,

Gorliwy Miłośniku Eucharystii,

Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi,

Misjonarzu wszystkich narodów,

Świadku wiary, nadziei i miłości,

Wytrwały Uczestniku cierpień Chrystusowych,

Apostole pojednania i pokoju,

Promotorze cywilizacji miłości,

Głosicielu Nowej Ewangelizacji,

Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię,

Nauczycielu ukazujący świętość jako miarę życia,

Papieżu Bożego Miłosierdzia,

Kapłanie gromadzący Kościół na składanie ofiary,

Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba,

Bracie i Mistrzu kapłanów,

Ojcze osób konsekrowanych,

Patronie rodzin chrześcijańskich,

Umocnienie małżonków,

Obrońco nienarodzonych,

Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych,

Przyjacielu i Wychowawco młodzieży,

Dobry Samarytaninie dla cierpiących,

Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych,

Głosicielu prawdy o godności człowieka,

Mężu modlitwy zanurzony w Bogu,

Miłośniku liturgii sprawujący Ofiarę na ołtarzach świata,

Uosobienie pracowitości,

Zakochany w krzyżu Chrystusa,

Przykładnie realizujący powołanie,

Wytrwały w cierpieniu,

Wzorze życia i umierania dla Pana,

 

Upominający grzeszników,

Wskazujący drogę błądzącym,

Przebaczający krzywdzicielom,

Szanujący przeciwników i prześladowców,

Rzeczniku i Obrońco prześladowanych,

Wspierający bezrobotnych,

Zatroskany o bezdomnych,

Odwiedzający więżniów,

Umacniający słabych,

Uczący wszystkich solidarności,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

 

Módl się za nami, błogosławiony Janie Pawle.

Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka.

        Módlmy się:

Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa błogosławionego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa posiada imprimatur metropolity krakowskiego ks. kard. Stanisława Dziwisza z 12 kwietnia 2011 r.

 

Janie Pawle II nasz święty orędowniku,

 Wspomożycielu w trudnych sprawach

 Ty, który swoim życiem świadczyłeś

 wielką miłość do Boga i ludzi

 Prowadząc nas drogą Jezusa i Maryi

 w umiłowaniu obojga, pragnąc pomagać innym

 Przez miłość i wielkie cierpienie

  ofiarowane za bliżnich,

 co dzień zbliżałeś się do świętości.

  wstawiennictwo w mojej sprawie...

 Pragnę prosić Cię o (proszę wymienić intencję)

 Wierząc, że przez Twoją wiarę,

 modlitwę i miłość pomożesz zanieść ją do Boga

 Z ufnością w miłosierdzie

  Boże i moc Twej papieskiej modlitwy.

 Pragnę przez Jezusa i Maryje

 Za Twoim przykładem zbliżać się do Boga.

 

Matko Boga,
Matko Chrystusa,
Matko Kościoła,
Spójrz na nas łaskawie
Virgo fidelis, Panno Wierna,
módl się za nami!

Naucz nas jak Ty wierzyłaś!

Spraw, by nasza wiara
w Boga, w Chrystusa, w Kościół,
była zawsze czysta,
jasna, odważna, mocna, wielkoduszna
Mater amabilis, Matko godna miłości!
Mater pulchrae dilectionis,
módl się za nami!
Naucz nas miłować Boga i naszych braci,
jak Ty ich umiłowałaś,
spraw, by nasza miłość bliżniego
była zawsze cierpliwa, łaskawa, pełna szacunku.

Causa nostrae laetitiae,
Przyczyno naszej radości,
módl się za nami!
Naucz nas w wierze korzystać,
z paradoksu chrześcijańskiej radości,
która rodzi się i rozkwita z bólu, z wyrzeczenia,
ze zjednoczenia z Twoim Synem ukrzyżowanym.
Spraw niech nasza radość będzie zawsze autentyczna i piękna,
by móc się nią dzielić ze wszystkimi!

Amen!

 


Modlitwa do Matki Bożej różańcowej
Maryjo Dziewico, pomóż mi tak ukochać modlitwę różańcową, bym jej nigdy nie zaniedbała, by się stała moją codzienną potrzebą. Niech ta ewangeliczna modlitwa stanie się coraz silniejszą więzią, łączącą mnie z Jezusem i z Tobą, hołdem dziecięcej pobożności i miłości, umocnieniem i zachętą do radosnego i sumiennego wypełniania obowiązków w naśladowaniu Ciebie i Twego Syna.

Spraw, aby rozważanie Tajemnic Waszego życia wprowadzało mnie w duchowe głębie, gdzie rozum, wola i uczucia pozwalają ogarnąć się i przeniknąć sprawami Bożymi. W świetle świętych Tajemnic Różańcowych ukazuj mi Matko powagę życia ziemskiego, które przygotowuje mi los wieczny, więc powinno być godne, czyste i szlachetne.

Przez Tajemnice Różańcowe pouczaj mnie, że cierpienie pokornie przyjęte i ofiarowane Ojcu, przynosi wielkie owoce zbawcze, że przetrwanie z Jezusem na Kalwarii doświadczenia otwiera przede mną blask zmartwychwstania na wieczne szczęście z Nim, tam nie będzie już łez, lecz nieustanne dziękczynienie za łaski, które z cierpienia Bóg wydobył dla mnie i dla braci moich w Chrystusie. Królowo Różańca świętego, módl się o zbawienie wszystkich ludzi!!!


 


Nasza świątynia

Wirtualny spacer po świątyni

Zapraszamy do wirtualnego spaceru po naszej świątyni

KLIKNIJ

 

Telefony kontaktowe

Ksiądz dyżurny - 609 384 320 

Ksiądz kapelan  - 790 554 308 

Ksiądz proboszcz  - 533 288 635

Pan Organista - 728 858 878

Pan Kościelny - 785 485 928

Poradnia rodzinna

Poradnia rodzinna, znajdująca się w budynku dawnej wikarówki jest czynna w każdą III niedzielę miesiąca od g. 16.00. Prosimy jednak, by wcześniej umówić się na spotkanie (duża liczba chętnych) z P. M. Ryszkowską - tel. 17 2763 538 lub

z P. E. Salamon - Krypel - tel. 735 773 157

Święta

Sobota, IX Tydzień zwykły
Rok A, II
Dzień Powszedni albo wsp. Najśw. Maryi Panny w sob. albo wsp. św. Norberta, biskupa

Blok reklamowy