Wyszukiwanie

Polecamy strony

Licznik

Liczba wyświetleń:
12124732

Statystyki

stat4u

Skarby Strzyżowian

Wystawa przygotowana przy współpracy zw Stowarzyszeniem Zakorzenieni w kulturze

Kliknij


Teksty modlitw wykorzystane podczas wystawy:


1.Modlitwa do świętej Rity

 Święta Rito, Patronko spraw trudnych, Orędowniczko w sytuacjach beznadziejnych, cudna gwiazdo świętego Kościoła naszego, zwierciadło cierpliwości, pogromicielko szatanów, lekarko chorych, pociecho strapionych, wzorze prawdziwej świętości, ukochana Oblubienico Chrystusa Pana naznaczona cierniem z korony Ukrzyżowanego. Z głębi serca czczę Ciebie i zarazem błagam módl się za mną, o uległość woli Bożej we wszystkich przeciwnościach mojego życia. Przybądź mi z pomocą, o święta Rito i spraw, abym doznała skutków Twej opieki, by modlitwy moje u tronu Bożego stały się skuteczne. Wyproś mi wzmocnienie wiary, nadziei i miłości, szczerego i dziecięcego nabożeństwa do Matki Bożej oraz łaskę/o którą Cię proszę/...

I to spraw, abym zwyciężywszy wszelkie przeszkody i pokusy, mogła dojść kiedyś do nieba i tam Ci dziękować i wiecznie cieszyć się towarzystwem Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen


2. Litania do św. Expedyta Męczennika

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu Świata, Boże, zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami!
Św. Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami!

Św. Maryjo, Królowo Męczenników, módl się za nami!
Św. Expedycie, niezłomny bohaterze wiary,
Św. Expedycie, ufający Jezusowi w niebezpieczeństwach,
Św. Expedycie, składający ofiarę Bogu prawdziwemu,
Św. Expedycie, nieposłuszny człowiekowi, by być posłusznym Bogu,
Św. Expedycie, niezważający na gniew cesarza,
Św. Expedycie, wybierający Chrystusa,
Św. Expedycie, mężny żołnierzu Pański,
Św. Expedycie, wierny aż do zgonu,
Św. Expedycie, który straciłeś wszystko dla pozyskania Jezusa,
Św. Expedycie, chłostany rózgami,
Św. Expedycie, chwalebnie ginący pod mieczem,
Św. Expedycie, odbierający od Boga koronę sprawiedliwości i miłości,
Św. Expedycie, patronie młodzieży,
Św. Expedycie, wzorze żołnierzy,
Św. Expedycie, opiekunie podróżnych,
Św. Expedycie, orędowniku grzeszników,
Św. Expedycie, lekarzu przywracający zdrowie
Św. Expedycie, pośredniku zwaśnionych,
Św. Expedycie, uczący nas, jak mamy dziś pracować na zbawienie, a nie czekać do jutra,
Św. Expedycie, opiekunie nasz w godzinie śmierci,
Św. Expedycie, najwierniejsze oparcie tych, którzy tobie ufają,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

V. Módl się za nami, św. Expedycie.
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

MÓDLMY SIĘ

Łaskawy i Wszechmogący Boże, wieczna słodyczy Ciebie kochających, dzielna tarczo nadzieję w Tobie pokładających, proszę Cię przez zasługi i przyczynę Świętego Expedyta, Męczennika Twego, nie gardź naszymi prośbami, ale racz je łaskawie wysłuchać ku chwale Twojej i pożytkowi dusz naszych.

Amen.

 

3. Modlitwa do św. Anny

  Święta Anno,

  matko Maryi Dziewicy i babciu Pana Jezusa:

  Ty wspólnie ze św. Joachimem wychowałaś swoją córkę w oczekiwaniu na Mesjasza

  i nauczyłaś ją odpowiadać z gotowością na każdy znak Boga,

  przygotowując ją w ten sposób na przyjęcie łaski macierzyństwa Syna Bożego.

  Pomóż także nam być dobrymi rodzicami i dziadkami,

  zatroskanymi o to, by nasze dzieci i wnuki

  odkryły jak bardzo Bóg je miłuje

  i nauczyły się gorliwie odpowiadać na Boże powołanie.

  Święta Anno, błogosław i chroń nasze rodziny.

  Amen.

 

4. Litania do św. Franciszka

 

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson. 
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. 
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. 
Synu, Odkupicielu świata, Boże, 
Duchu Święty, Boże, 
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo Niepokalanie poczęta, módl się za nami. 
Święty Franciszku Seraficki, 
Święty Franciszku, kwiecie łaski Bożej, 
Święty Franciszku, wielki naśladowco Chrystusa, 
Święty Franciszku, pragnący śmierci męczeńskiej, 
Święty Franciszku, piastunie ran Chrystusowych, 
Święty Franciszku, ozdobiony znamionami Męki Jezusowej, 
Święty Franciszku, obdarzony mocą czynienia cudów, 
Święty Franciszku, gorejący miłością Bożą, 
Święty Franciszku, przepełniony miłością bliźniego, 
Święty Franciszku, miłośniku pokory, 
Święty Franciszku, wzorze pokuty, 
Święty Franciszku, przykładzie posłuszeństwa, 
Święty Franciszku, miłośniku czystości, 
Święty Franciszku, gardzący dobrami świata, 
Święty Franciszku, patriarcho ubogich, 
Święty Franciszku, żywy obrazie cnót ewangelicznych, 
Święty Franciszku, założycielu trzech zakonów, 
Święty Franciszku, heroldzie Wielkiego Króla, 
Święty Franciszku, pogromco szatana, 
Święty Franciszku, filarze Kościoła katolickiego, 
Święty Franciszku, obrońco wiary katolickiej, 
Święty Franciszku, głoszący światu pokój i dobro, 
Święty Franciszku, zwycięzco złości świata, 
Święty Franciszku, odnowicielu obyczajów chrześcijańskich, 
Święty Franciszku, drogowskazie dla błądzących, 
Święty Franciszku, lekarzu chorych na duszy, 
Święty Franciszku, wielki orędowniku u Boga, 
Święty Franciszku, święty nasz Ojcze,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

W. Módl się za nami, święty Ojcze Franciszku. 
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: (modlitwy do wyboru)

1. Boże, Ty przez zasługi Serafickiego Ojca świętego Franciszka ubogaciłeś swój Kościół nową rodziną zakonną; użycz nam tej łaski, abyśmy za jego przykładem odwrócili się od dóbr ziemskich i skierowali nasze pragnienia do niebieskich. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

2. Boże, Ty ukazałeś nam wspaniały wzór życia i świętości w osobie Twego Sługi Serafickiego Franciszka; udziel nam tej łaski, abyśmy za jego wstawiennictwem i przykładem przez stałe nawracanie się i czyny pokuty umacniali się w Twojej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

 

5. Modlitwa Św. Gertrudy

uwalnia 1000 dusz z czyśćca

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Najdroższą Krew Boskiego Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa w połączeniu ze wszystkimi Mszami Świętymi dzisiaj na całym świecie odprawianymi, za dusze w Czyśćcu cierpiące, za umierających, za grzeszników na świecie, za grzeszników w Kościele powszechnym, za grzeszników w mojej rodzinie, a także w moim domu. Amen.

6. Modlitwa do Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała

O najszczęśliwsi Archaniołowie: Michale, Gabrielu, Rafale,
dowódcy wojsk Niebieskich, wyproście nam światło Ducha Świętego, wprowadźcie nas w tajemnice Boskie
i dajcie nam siłę do walki przeciwko naszemu wspólnemu nieprzyjacielowi. Amen.

 

7. Modlitwa do Anioła Stróża:

 Święty Aniele Stróżu, który z Bożego nakazu czuwasz nade mną, abym nie poniósł szkody na duszy i ciele, bądź moim doradcą, abym nie zboczył z dobrej drogi życia, pomóż mi powstać, gdy upadnę, dodawaj odwagi.

Proszę także, byś w porę podsuwał mi dobre myśli i pragnienia,
których spełnienie będzie się podobało Bogu i przyniesie pożytek ludziom.

Gdybym jednak okazywał lekceważenie względem Ciebie i Twoich starań o moje dobro,
wstrząśnij mną, stań mi na drodze, bądź przeszkodą dla mnie.

Proszę także, aby Twoja obecność była otuchą dla mnie, gdy przyjdzie godzina osamotnienia i śmierci.

Czuwaj nade mną, aż doprowadzisz mnie przed oblicze Ojca Niebieskiego. Amen.

8. Modlitwa do Ducha Świętego

Duchu Święty udziel mi cierpliwości, abym z rozwagą i roztropnością podejmował się zobowiązań i sumiennie je wypełniał. Obdarz mnie cichością, abym znosił wady i ułomności bliźnich.
Natchnij mnie dobrocią swoją, abym potrzebom bliźnich chętnie i szybko zaradzał. Święty Duchu – Miłości przedwieczna Ojca i Syna udziel mi miłości swojej i pokazuj jak trzeba żyć. Amen.

9. Litania do św. Cecylii

Kyrie eleison.
Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste łaskawie, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże
Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami.
Święta Cecylio,
Święta Cecylio, roztropna dziewico,
Święta Cecylio, o sercu płonącym ogniem Bożej miłości,
Święta Cecylio, apostołko pełna miłości i gorliwości bliźniego,
Święta Cecylio, któraś nawróciła swego małżonka i wyjednałaś dla niego koronę męczeństwa,
Święta Cecylio, któraś swą mową obronną poruszyła serca pogan i doprowadziła ich do poznania prawdziwego Kościoła,
Święta Cecylio, widząca nieustannie Anioła Stróża u swego boku,
Święta Cecylio, której dane było dołączyć swój głos do harmonii niebiańskiego chóru dziewic,
Święta Cecylio, oddająca chwałę Jezusowi swymi melodiami,
Święta Cecylio, jaśniejąca męczennico Jezusa Chrystusa,
Święta Cecylio, cierpiąca przez trzy dni najokrutniejsze męki,
Święta Cecylio, pocieszenie strapionych,
Święta Cecylio, opiekunko wszystkich, którzy Cię wzywają,
Święta Cecylio, patronko muzyki kościelnej
Święta Cecylio, patronko świętych kantorów, organistów, scholi i chórów kościelnych
Święta Cecylio, patronko i pośredniczko wszystkich śpiewaków, muzyków, kompozytorów, autorów, i studentów,

Pozdrawiamy ciebie, o święta Dziewico,
która przelałaś krew swoją w obronie wiary w Jezusa Chrystusa,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami.

Bóg wywyższył świętą Cecylię, I chwałą ukoronował jej cnoty.

Módlmy się:


O Boże Przedwieczny, który raczyłeś dać nam w osobie świętej Cecylii potężną opiekunkę, dozwól, abyśmy tak jak ona po spędzeniu naszych dni w wierze, niewinności i świętości, mogli osiągnąć krainę zbawienia wiecznego, gdzie wspólnie z nią będziemy mogli Cię chwalić i błogosławić na wieki wieków. Amen.

10. Modlitwa do św. Andrzeje Apostoła

Jezu, tak często zwracasz się do nas ze swoim wezwaniem.
Tak często stajesz u drzwi naszego serca i kołaczesz.
Ale my pozostajemy niemi i głusi na Twoje słowa.
Sami wolimy decydować o swoim życiu.
Boimy się pozostawić wszystko tak jak apostoł Andrzej i pójść za Tobą.
Bo my przecież mamy tak wiele dóbr materialnych, tak wiele zobowiązań, układów.
Pomóż nam, prosimy Cię, za wstawiennictwem apostoła Andrzeja
oderwać się od codziennych spraw, byśmy umieli dojrzeć potrzeby bliźniego,
daj nam uczestnictwo w Twoich cudach, by tak jak umacniały wiarę św. Andrzeja,
prowadziły do pełni naszej wiary. Amen.

 

 

 

 

 

Konferencja z udziałem Ks. Bpa Grzegorza Rysia - autora książki "Wiara z lewej, prawej i Bożej strony"

Jak pogodzić wiarę w stworzenie świata przez Boga z wiedzą naukową? Jak się ma biblijny opis stworzenia do około czternastu miliardów lat historii wszechświata i ewolucyjnego pochodzenia ciała i umysłu człowieka? Czy nowoczesny, naukowy światopogląd wyklucza religijność i czyni z niej zabobon?

aby oglądnąć na YT klknij tutaj

Nasza świątynia

Wirtualny spacer po świątyni

Zapraszamy do wirtualnego spaceru po naszej świątyni

KLIKNIJ

 

Telefony kontaktowe

Ksiądz dyżurny - 609 384 320 

Ksiądz kapelan  - 790 554 308 

Ksiądz proboszcz  - 533 288 635

Pan Organista - 728 858 878

Pan Kościelny - 785 485 928

Poradnia rodzinna

Poradnia rodzinna, znajdująca się w budynku dawnej wikarówki jest czynna w każdą III niedzielę miesiąca od g. 16.00. Prosimy jednak, by wcześniej umówić się na spotkanie (duża liczba chętnych) z P. M. Ryszkowską - tel. 17 2763 538 lub

z P. E. Salamon - Krypel - tel. 735 773 157

Święta

Sobota, IX Tydzień zwykły
Rok A, II
Dzień Powszedni albo wsp. Najśw. Maryi Panny w sob. albo wsp. św. Norberta, biskupa

Blok reklamowy