Wyszukiwanie

Polecamy strony

Licznik

Liczba wyświetleń:
18109574

Statystyki

stat4u

Krąg Biblijny

Biblia oznacza z greckiego zwój papirusu, księgę. Pismo Święte jest dla nas księgą natchnioną, napisaną przez ludzi z pomocą Ducha Świętego. Bóg posłużył się człowiekiem, by przekazać ludziom orędzie Jego miłości.

Święty Hieronim pisał, że „nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa, a o szczególnej roli Biblii często mówił w swoim nauczaniu Jan Paweł II. Nazywał Je „orzeźwiającą wodą” i „pożywieniem, które karmi duszę”.

 

Krąg Biblijny to spotkanie z żywym i prawdziwym Bogiem, objawiającym się na kartach Pisma Świętego. W naszej parafii również istnieje taka wspólnota. Ta, od niedawna spotykająca się grupa, powstała z inicjatywy ludzi młodych – osób studiujących, pracujących wchodzących w dorosłość, którzy chcą budować swoje życie na Bożym Słowie.

Poprzez cotygodniowe pochylanie się nad niedzielną Liturgią Słowa, chcemy bardziej świadomie przeżywać niedzielną Eucharystię, która jest „źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego” (Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium 11).

Nasze spotkania składają się z trzech części. Rozpoczynamy wspólną modlitwą, w której prosimy Ducha Świętego o łaskę otwarcia na Jego działanie. Czytając Słowo Boże, które na daną niedziele daje nam Kościół, dzielimy się tym, czym Bóg dotknął nas w danym fragmencie. Dopełnieniem naszych rozważań jest komentarz księdza prowadzącego, który nakreśla nam historyczne tło rozważanych perykop, wyjaśnia ich znaczenie oraz tłumaczy wątpliwości, które zrodziły się podczas pochylania się nad Biblią. Dzieje Apostolskie pokazują nam pierwotną wspólnotę Kościoła, która trwając w nauce Apostołów, łamaniu chleba i na modlitwie, była świadectwem działania Boga. W trzeciej części spotkania chcemy, na wzór pierwotnych chrześcijan, z radością dzielić się sobą nawzajem i doświadczać daru wspólnoty.

Co nam dają te spotkania?

Wspólne dzielenie się Słowem uświadamia nam Bożą potęgę. Bóg przemawia do każdego z nas w indywidualny sposób. Każdy, w czytanym fragmencie Pisma Świętego, odnajduje siebie, może uzyskać odpowiedź na swoje pytanie. W codziennym życiu nie trudno o pominięcie Słowa, którym Bóg chce nas dotknąć i uzdrowić. Wspólnota jest darem, który pomaga nam zobaczyć to, co w pojedynkę możemy przeoczyć.

Spotykamy się w każdą sobotę o godz. 18.00 w domu parafialnym. Do naszej wspólnoty zapraszamy wszystkich ludzi młodych (pracujących, studiujących), którzy chcieliby z nami modlić się, rozważać Pismo Święte i poznawać Boga przez Jego Słowo.

Opiekunem Kręgu Biblijnego jest Ksiądz Łukasz Jasek. 

Nasza świątynia

Wirtualny spacer po świątyni

Zapraszamy do wirtualnego spaceru po naszej świątyni

KLIKNIJ

 

Telefony kontaktowe

Ksiądz dyżurny

609 384 320 

Kancelaria (w godzinach otwarcia)

884 884 320

Ksiądz kapelan szpitala

790 554 308 

Ksiądz proboszcz 

 533 288 635

Pan Organista

 728 858 878

Pan Kościelny

 721 788 145

Święta

Piątek, X Tydzień zwykły
Rok B, II
Wspomnienie bł. Michała Kozala, biskupa i męcz.

Zostań naszym Znajomym

Blok reklamowy