Wyszukiwanie

Polecamy strony

Licznik

Liczba wyświetleń:
10495337

Statystyki

stat4u

W piątek i sobotę 28 i 29 września 2012 r. w Strzyżowie świętowano 100 - lecie istnienia Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza. Podczas jubileuszowych obchodów uroczyście odsłonięto tablicę pamiątkową i pomnik Adama Mickiewicza oraz poświęcono nowy dziedziniec szkoły. Uczestnicy jubileuszu mogli także m.in. wziąć udział we Mszy świętej koncelebrowanej przez Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej Ks. Bpa Kazimierza Górnego wraz z 11 kapłanami, w większości absolwentami szkoły oraz wysłuchać Koncertu Jubileuszowego przygotowanego pod kierownictwem p. prof. V. Wietechy w DK „Sokół" w Strzyżowie. Podniosła uroczystość zgromadziła znamienitych gości, nauczycieli i absolwentów z różnych zakątków Polski, Europy i świata, którzy mieli okazję - nieraz po wielu latach - spotkać się z koleżankami i kolegami ze szkolnej ławy.


 


Inauguracja uroczystości jubileuszowych odbyła się na nowym dziedzińcu - atrium szkoły. Oficjalnego otwarcia jubileuszu i powitania uczestników uroczystości dokonał dyrektor placówki Pan Zbigniew Hołówko, wicedyrektor Pani Zofia Zając oraz Starosta Strzyżowski Pan Robert Godek. Następnie Ksiądz Mateusz Olbrot dokonał poświęcenia nowopowstałego atrium szkoły ufundowanego przez samorząd powiatowy.


 


Z dziedzińca zgromadzeni goście udali się do budynku Liceum, gdzie uczestniczyli w uroczystym odsłonięciu tablicy upamiętniającej pokolenia tworzące historię szkoły w latach 1912 - 2012. Okolicznościowe słowo wygłosiły absolwentki: poetka, autorka sześciu tomików wierszy - Pani Zdzisława Górska (w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego ph. Dać Świadectwo artystka zdobyła nagrodę główną, dzięki której w przyszłym roku zostanie wydany nowy - siódmy już tomik jej poezji) oraz Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego we Frysztaku - Pani Agata Wyciślak.


 


Odsłonięcia tablicy ufundowanej przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie oraz samorządy z terenu powiatu strzyżowskiego dokonali przedstawiciele fundatorów w osobach: Starosty Strzyżowskiego Pana Roberta Godka, Burmistrza Strzyżowa Pana Marka Śliwińskiego, Wójta Gminy Frysztak - Pana Jana Ziarnika, Przewodniczącego Rady Powiatu w Strzyżowie - Pana Marka Jurzysty, Komendanta PSP w Strzyżowie a jednocześnie przedstawiciela Rady Rodziców - st. bryg. Piotra Rędziniaka oraz Dyrektora Liceum.


 


Następnie zgromadzeni udali się na plac przed głównym wejściem, gdzie odsłonięto ufundowany przez Powiat Strzyżowski z okazji 100-lecia szkoły pomnik zaprojektowany przez poznańskiego artystę Roberta Sobocińskiego. Honorowego odsłonięcia figury przedstawiającej młodego Adama Mickiewicza siedzącego na ławeczce dokonał Starosta Strzyżowski Pan Robert Godek wspólnie z Wicestarostą Strzyżowskim Panem Janem Stodolakiem oraz Przewodniczącym Rady Powiatu Panem Markiem Jurzystą.


 


Kolejnym, ważnym punktem obchodów 100-lecia LO była jubileuszowa Msza święta. Spod szkoły w uroczystym pochodzie prowadzonym przez pięć pocztów sztandarowych: Liceum Ogólnokształcącego, Powiatu Strzyżowskiego, Szkoły Podstawowej nr 1 im. Orła Białego w Strzyżowie, Miejskiego Zespołu Szkół w Strzyżowie oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Czudcu uczestnicy uroczystości udali się do kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP i Bożego Ciała w Strzyżowie. Okolicznościową Mszę świętą koncelebrowało dwunastu kapłanów pod przewodnictwem Księdza Biskupa Kazimierza Górnego - Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej. Ksiądz dr Jan Biedroń - Rektor  Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu wygłosił podczas nabożeństwa okolicznościową homilię, ukazując m.in. rolę wychowania w życiu każdego człowieka, ewangeliczną genezę procesu edukacyjnego, kształtowanego na wzór nauczania Jezusowego oraz nieprzemijającą wartość ukształtowanych w szkole wzorców. Dary podczas dziękczynienia: kosz owoców, kwiaty, Księgę Jubileuszową LO oraz chleb złożyli: Pan Waldemar Góra - Przedstawiciel Rady Rodziców w szkole - jubilatce, Pani Maria Zięba - Dyrektor Miejsko - Gminnego Przedszkola Publicznego w Strzyżowie, Pani Urszula Mendelowska - nauczycielka języka polskiego, Pan Dyrektor Zbigniew Hołówko oraz przedstawiciele samorządu uczniowskiego. Na zakończenie Mszy świętej przesłanie do zgromadzonych skierował Ksiądz Biskup Kazimierz Górny, apelując o poszanowanie polskiej tradycji i kultury w szkolnej praktyce i edukacji.


 


Oprawę liturgii zapewnił Strzyżowski Chór Kameralny, wykonując podczas nabożeństwa m.in. Gaude Mater Polonia, psalm Radujcie się oraz pieśni: Panis Angelikus i Ave Verum Mozarta przy akompaniamencie organowym dra Tomasza Zająca - Wykładowcy Instytutu Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Utwór Panis Angelikus został wykonany z gościnnym występem Joanny Ruszały - absolwentki szkoły, sopranistki występującej na scenach operowych Europy i Ameryki Północnej.


 


Po Mszy uczestnicy uroczystości udali się zwartym szykiem ulicami miasta do sali widowiskowej DK „Sokół" w Strzyżowie na kolejną część obchodów 100 - lecia szkoły. Tę część rozpoczęło odśpiewanie hymnu narodowego wykonanego przez Strzyżowski Chór Kameralny pod dyrygenturą Pana Grzegorza Oliwy. Jubileuszową galę prowadzili profesorowie strzyżowskiego LO: Pan Grzegorz Adamczyk - nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie i Pani Barbara Modliszewska - pedagog szkolny. Po powitaniu zgromadzonych przez Dyrektora Liceum na sali widowiskowej strzyżowskiego Domu Kultury rozbrzmiała pieśń Gaude Mater Polonia.


 


Podczas oficjalnej części obchodów jako pierwsza głos zabrała Pani Wicedyrektor Zofia Zając, która serdecznie powitała gości zgromadzonych w DK Sokół w tym m.in: księdza Biskupa Kazimierza Górnego Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej, Księdza Infułata Józefa Sondeja (99-letniego byłego Proboszcza Parafii Chrystusa Króla w Rzeszowie, nauczyciela - Katechety niegdyś pracującego w strzyżowskich placówkach), Księdza dra Jana Biedronia - Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu, Księdza dra Jana Wolaka - Prepozyta Strzyżowskiej Kapituły Kolegiackiej, Starostę Strzyżowskiego Pana Roberta Godka, Wicestarostę Strzyżowskiego Pana Jana Stodolaka, Przewodniczącego Rady Powiatu w Strzyżowie Pana Marka Jurzystę, Radnego Sejmiku Wojewódzkiego Pana Mariusza Kawę, Dyrektora Wydziału Kontroli Kuratorium Oświaty i Przedstawiciela Wojewody Podkarpackiego Panią Zofię Igras, Sekretarza Powiatu Strzyżowskiego Pana Jacka Boho, Skarbnika Powiatu Strzyżowskiego Panią Urszulę Liszkę - Bawoł, Burmistrza Strzyżowa Pana Marka Śliwińskiego, Zastępcę Burmistrza Strzyżowa Pana Waldemara Górę, który jest jednocześnie przewodniczącym Rady Rodziców Liceum, Wójta Gminy Frysztak Pana Jana Ziarnika, Dyrektora Zespołu Szkół w Czudcu Panią Martę Proksę, Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie Pana Adama Witka, Dyrektora Domu Kultury „Sokół" w Strzyżowie Panią Jadwigę Skowron, Komendanta PSP w Strzyżowie st. bryg. Piotra Rędziniaka, byłych dyrektorów Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie - Pana Eligiusza Marcinkowskiego, Pana Mieczysława Cynarskiego, Pana Tadeusza Marka oraz Pana Andrzeja Kruczka, najstarszą absolwentkę szkoły: Panią Janinę Gocek, Profesora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i jednocześnie absolwenta szkoły Pana dr hab. Andrzeja Rozkosza, archeologa, Dyrektora Muzeum Podkarpackiego w Krośnie Pana Jana Gancarskiego i innych znamienitych gości i absolwentów strzyżowskiej Jubilatki.


 


Jako pierwszy przemówienie na jubileuszowych obchodach wygłosił dyrektor Liceum, który zaprezentował historię strzyżowskiej szkoły, począwszy od 1912 r. Po nim głos zabrał Ksiądz Infułat Józef Sondej, który mówił o czasach swojej pracy w Strzyżowie. Ksiądz Infułat podkreślił zaangażowanie pokoleń młodzieży z lat I i II wojny światowej dla naszej Ojczyzny i ich tradycyjne, prawdziwie patriotyczne wychowanie. Następnie słowo do zebranych skierował J.E. Ksiądz Biskup Kazimierz Górny, który przekazał upominek dla szkoły - jubilatki. Głos zabrała także Pani Zofia Igras z Podkarpackiego Kuratorium Oświaty, przekazując w imieniu Wojewody Podkarpackiego Pani Małgorzaty Chomycz i Podkarpackiego Kuratora Oświaty Pana Jacka Wojtasa listy gratulacyjne. Po jej wystąpieniu okolicznościowe przemówienie z okazji 100-lecia Liceum im. Adama Mickiewicza pt. Czytając „Pana Tadeusza" wygłosił Starosta Strzyżowski Pan Robert Godek. Tekst wystąpienia Pana Starosty dostępny jest na blogu „Z lokalnej perspektywy". W dalszej kolejności Burmistrz Strzyżowa Pana Marek Śliwiński poinformował o przyznaniu strzyżowskiemu Liceum Nagrody św. Michała w kategorii „Oświata i wychowanie", a Przewodniczący Rady Rodziców Pan Waldemar Góra wręczył kwiaty i okolicznościowy grawerton. Bukiet w barwach powiatu strzyżowskiego przekazał również Pan Mariusz Kawa - Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, występując zarazem w imieniu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół LO. Krótkie wystąpienia mieli także w tej części inni zaproszeni goście.


 


Podczas części oficjalnej obchodów jubileuszu wręczono również zasłużonym profesorom strzyżowskiego LO Nagrody Kuratora Oświaty, Starosty Strzyżowskiego oraz Dyrektora szkoły Wzruszającym elementem spotkania było rozdanie kwiatów obecnym na sali emerytowanym pracownikom LO jako wyrazu podziękowania za trud i wysiłek włożony w kształtowanie kolejnych pokoleń młodzieży. Niezwykłość chwili podkreślał fakt, iż w wielu przypadkach ofiarodawcy kwiatów byli uczniami obecnych na sali emerytowanych pedagogów.


 


Po części oficjalnej nadszedł czas na część artystyczną - Jubileuszowy Koncert przygotowany pod kierunkiem Pani Profesor Violetty Wietechy - nauczycielki języka polskiego i wieloletniej opiekunki kolejnych roczników utytułowanego zespołu wokalno - instrumentalnego, działającego w strzyżowskim LO. W okolicznościowym programie artystycznym wzięli udział absolwenci - byli artysci szkolnej sceny, wśród których można było zobaczyć m.in. Panie: Jadwigę Skowron, Zdzisławę Górską, Agatę Wyciślak, Księdza Sebastiana Knurka, Panią Beatę Wójcik i in. Wzruszający, retrospektywny program, okraszony pokazami multimedialnymi oraz popisem tanecznych umiejętności absolwentów, poświęcony był także zmarłym profesorom strzyżowskiej Alma Mater. Utwory muzyczne wykonane podczas okolicznościowej gali przez absolwentów LO z różnych lat dostępne są także na wydanej przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół LO im. A. Mickiewicza w Strzyżowie okolicznościowej płycie „Poza czas".


 


Na zakończenie części artystycznej Dyrektor Liceum Pan Zbigniew Hołówko serdecznie podziękował wszystkim zaangażowanym w przygotowanie uroczystości i zaprosił zgromadzonych gości na obiad do restauracji „Piwnice pod Calvadosem" i „Bella Rosa". Po posiłku uczestnicy przenieśli się do budynku Liceum, gdzie w klasach zorganizowano spotkania absolwentów, a wieczorem około godziny 19.00 w ramach sceny otwartej dla wszystkich wystąpił ponownie Strzyżowski Chór Kameralny. Wykonał on kilka piosenek z repertuaru Kabaretu Starszych Panów, w tym utwory: „Piosenka jest dobra na wszystko", „Wesołe jest życie staruszka", „Herbatka" oraz „No i jak tu nie jechać". Zgromadzeni mogli także wysłuchać pieśni z warsztatów przeprowadzonych w ramach 47 Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego w Barcelonie oraz dwa utwory gospel. Po zapadnięciu zmroku z nowego dziedzińca Liceum wypuszczono sto lampionów w kształcie serc, z towarzyszeniem pokazu sztucznych ogni.


 


Ostatnim elementem obchodów był sobotni Bal Jubileuszowy w restauracji Calvados w Strzyżowie, który zgromadził blisko 300 absolwentów i nauczycieli LO. Do tańca zebranym przygrywał zespół pod kierunkiem absolwenta szkoły Dariusza Daty, wykonując perfekcyjnie, z aplauzem zgromadzonych wiele znanych utworów z różnych gatunków muzycznych. Zabawa trwała do białego rana - o północy zaś na ręce Dyrekcji LO absolwenci złożyli bukiet 101 róż z wyrazami wdzięczności za edukację i wychowanie kilku pokoleń młodzieży w  minionych stu latach, a także najlepszymi życzeniami na następne stulecie.


Wiadomość ze strony www Powiatu Strzyżowskiego:


http://www.strzyzowski.pl/aktualnosci/art,1131

 [1] 

Powrót

Nasza świątynia

Wirtualny spacer po świątyni

Zapraszamy do wirtualnego spaceru po naszej świątyni

KLIKNIJ

 

Telefony kontaktowe

Ksiądz dyżurny - 609 384 320 

Ksiądz kapelan  - 790 554 308 

Pan Organista - 728 858 878 

Pan Kościelny - 500 757 567

Poradnia rodzinna

Poradnia rodzinna, znajdująca się w budynku dawnej wikarówki jest czynna w każdą III niedzielę miesiąca od g. 16.00. Prosimy jednak, by wcześniej umówić się na spotkanie (duża liczba chętnych) z P. M. Ryszkowską - tel. 17 2763 538 lub

z P. E. Salamon - Krypel - tel. 735 773 157

Święta

Wtorek, II Tydzień Adwentu
Rok C, I
Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Damazego I, papieża

Blok reklamowy