Wyszukiwanie

Polecamy strony

Licznik

Liczba wyświetleń:
10495438

Statystyki

stat4u

Rzeszów, 11.10.2012 r.


 


 


l.dz. 1576/2012


 


 


DEKRET


O ODPUSTACH W ROKU WIARY


 


 


Penitencjaria Apostolska dekretem z dnia 14 września 2012 r. postanowiła, że odpust zupełny pod zwykłymi warunkami mogą uzyskać wierni, którzy w okresie od 11 października 2012 r. do 24 listopada 2013 r.:


  1. Wezmą udział w co najmniej trzech konferencjach misji świętych lub co najmniej trzech wykładach na temat dokumentów II Soboru Watykańskiego lub artykułów Katechizmu Kościoła Katolickiego, w jakimkolwiek kościele lub stosownym miejscu;


 2. Za każdym razem, gdy odbędą pielgrzymkę do którejś z bazylik papieskich, katakumb chrześcijańskich czy sanktuarium wskazanego przez ordynariusza miejsca z okazji Roku Wiary i wezmą tam udział w nabożeństwie, bądź będą się modlić, medytować, kończąc modlitwą „Ojcze nasz”, Wyznaniem Wiary, wezwaniem do Matki Bożej lub świętych;


 3. W dniach wyznaczonych z okazji Roku Wiary przez ordynariusza, zgromadzą się na uroczystej Eucharystii lub liturgii godzin, dodając Wyznanie Wiary;


 4. W dniu dowolnie wybranym podczas Roku Wiary za pobożne nawiedzenie baptysterium lub innego miejsca, w którym otrzymali chrzest, jeśli odnowią przyrzeczenia chrzcielne.


              Ponadto biskupi diecezjalni mogą w najbardziej stosownym do tego dniu (np. 24 listopada 2013 – zakończenie Roku Wiary) udzielić błogosławieństwa apostolskiego wraz z odpustem zupełnym.


 


Zawsze należy zachować zwykłe warunki konieczne do zyskania odpustu zupełnego: mieć przynajmniej ogólną intencję zyskania odpustu dla siebie lub ofiarowania go za zmarłych na sposób wstawiennictwa, wykluczyć wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, oraz w okolicach dnia wykonania dzieła obdarzonego odpustem wyspowiadać się, przyjąć Komunię św. i odmówić dowolną modlitwę w intencjach Ojca Świętego.


 


Odpusty zupełne, pod zwykłymi warunkami, mogą zyskiwać także wierni z sercem skruszonym, którzy z poważnych przyczyn nie mogą uczestniczyć w wymienionych uroczystościach (np. mniszki klauzurowe, osoby chore i opiekujące się chorymi, starsi, więźniowie), jeśli będą jednoczyć się duchowo z ich uczestnikami, szczególnie poprzez transmisje telewizyjne lub radiowe celebrowane przez Ojca Świętego lub biskupa diecezjalnego, i odmówią „Ojcze nasz”, Wyznanie Wiary oraz inne modlitwy odpowiadające celom Roku Wiary, ofiarowując jednocześnie swoje cierpienia i niewygody życia.


 


Działając zgodnie z punktem 2 powyższego Dekretu Penitencjarii Apostolskiej, obok bazylik mniejszych na terenie Diecezji (Bazylika Wniebowzięcia NMP w Rzeszowie, Bazylika Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Gorlicach oraz Bazylika Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu) wyznaczam następujące sanktuaria i kościoły gdzie będzie można zyskać odpust zupełny:


 


1.      Katedra Rzeszowska


2.      Sanktuarium Pana Jezusa Przemienionego w Cmolasie


3.      Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego w Kobylance


4.      Kościół Kolegiacki Wniebowzięcia NMP w Jaśle


5.      Sanktuarium Wniebowzięcia NMP w Lipinkach


6.      Sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia  w Tarnowcu


7.      Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Niechobrzu


8.      Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Ropczycach


9.      Sanktuarium Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w Czudcu


 


Ponadto wyznaczam następujące dni, w które we wszystkich kościołach i kaplicach Diecezji Rzeszowskiej można zyskiwać odpusty zupełne za uczestnictwo w Eucharystii albo Liturgii Godzin połączone z odmówieniem Wyznania Wiary:


- 14 października 2012 – inauguracja Roku Wiary w parafiach


 


- 18 listopada 2012 – wspomnienie bł. Karoliny Kózka, patronki Diecezji


- 8 grudnia 2012 – uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP


- 13 stycznia 2013 – święto Chrztu Pańskiego


- 19 stycznia 2013 – święto św. Józefa Sebastiana Pelczara, patrona Diecezji


- 2 lutego 2013 – święto Ofiarowania Pańskiego


- 11 lutego 2013 – wspomnienie NMP z Lourdes (dzień chorego)


- 8 maja 2013 – uroczystość św. Stanisława, bpa i męczennika,


- 29 czerwca 2013 – uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła


- 23 sierpnia 2013 – wspomnienie bł. Władysława Findysza, kapłana i męczennika


- 22 października 2013 – wspomnienie bł. Jana Pawła II


- 24 listopada 2013 – uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata


- dzień wyznaczony przez Biskupa Rzeszowskiego na prośbę proboszcza parafii przeżywającej rekolekcje.


 


Jednocześnie proszę wszystkich duszpasterzy i katechetów, by wytrwale troszczyli się o wzrost wiary powierzonych im osób, także poprzez jasne ukazywanie zasad niniejszego dekretu, dla większego uświęcenia Ludu Bożego.


 


Wypraszając dar mocnej wiary i przyzywając orędownictwa Najświętszej Maryi Panny Strażniczki Wiary, wszystkim z serca błogosławię.
+Kazimierz Górny


Biskup Rzeszowski


 


 

 [1] 

Powrót

Nasza świątynia

Wirtualny spacer po świątyni

Zapraszamy do wirtualnego spaceru po naszej świątyni

KLIKNIJ

 

Telefony kontaktowe

Ksiądz dyżurny - 609 384 320 

Ksiądz kapelan  - 790 554 308 

Pan Organista - 728 858 878 

Pan Kościelny - 500 757 567

Poradnia rodzinna

Poradnia rodzinna, znajdująca się w budynku dawnej wikarówki jest czynna w każdą III niedzielę miesiąca od g. 16.00. Prosimy jednak, by wcześniej umówić się na spotkanie (duża liczba chętnych) z P. M. Ryszkowską - tel. 17 2763 538 lub

z P. E. Salamon - Krypel - tel. 735 773 157

Święta

Wtorek, II Tydzień Adwentu
Rok C, I
Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Damazego I, papieża

Blok reklamowy